شنبه 22 مرداد 1401

خط مشي ايمني ، بهداشت صنعتي ، محيط زيست ، پدافند غير عامل و مديريت بحران

از اولويت هاي مهم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران حفظ و ارتقاء سطح سلامت و ايمني سرمايه هاي انساني، جلوگيري از ايجاد خسارت به تجهيزات و به وجود آمدن وقفه در فرآيند عملياتي شركت، بالا بردن فرهنگ HSED از طریق آموزش های سمعی و بصری، جاري سازي دستورالعمل ها و... می‌باشد که این دست يابي به اين اهداف از طريق ايجاد محيطي ايمن كه در آن تمامي عوامل بالقوه آسيب رسان شناسايي ، ارزيابي ، حذف و يا كنترل شوند، تضمين مي گردد .  بر اين اساس تمامي مديران ، سرپرستان ، كاركنان شركت در رابطه با استقرار ، توسعه و بهبود مستمر نظام مديريت H.S.E مسئول مي باشند .

آرمان ما :

حفظ و ارتقاء سطح ايمني و سلامت سرمايه هاي مادي و معنوي سازمان، به حداقل رساندن ميزان بروز حوادث، كاهش آثار سوء زيست محيطي و نيز كاهش ميزان آسيب هاي ناشي از بلاياي طبيعي و غير طبيعي

 تعهدات ما :

 1. در اولويت قراردادن نظام مديريت H.S.E در همه فعاليت ها
 2. نظارت عاليه بر حسن انجام كليه فعاليت ها به منظور افزايش سطح H.S.E باتوجه به توسعه صنعتي
 3. رعايت كامل قوانين و مقررات ملي و بين المللي H.S.E
 4. حمايت همه جانبه و تخصيص منابع انساني ، سازماني و مالي مورد نياز H.S.E
 5. بهبود مستمر خط مشي ، روشها و برنامه هاي نظام مديريتH.S.E  از طريق ارزيابي عملكرد و حركت در راستاي توسعه پايدار
 6. ارائه آموزش هاي مستمر در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ H.S.E به منظور تامين سلامت نيروي انساني ، نهادينه كردن رفتارهاي ايمن و تقليل آثار سوء زيست محيطي و پيامد بحران هاي طبيعي و غير طبيعي
 7. شناسايي و تشويق افراد و عملكرد هاي موثر در توسعه و بهبود نظام مديريت H.S.E
 8. بهره گيري از خدمات نيروهاي متخصص H.S.E و حمايت از تحقيقات علمي و عملي
 9. ايجاد فضاي ارتباطي مفيد ،  سازنده در حوزه H.S.E بين مديران و كاركنان
 10. بهبود مستمر فرآيند شناسايي ، ارزيابي ، حذف و يا كنترل موثر خطرات در شرايط عادي ، تغيير و بحران
 11.  استفاده از فن آوري اطلاعات به منظوركنترل مستندات ، سهولت دسترسي به اطلاعات و شفافيت در گزارش دهي
 12. استفاده بهينه از انرژي و منابع و به حداقل رساندن ضايعات
 13. مجموعه فعاليت‌هاي كه موجب مقاوم سازي، افزايش باز دارندگي ، كاهش آسيب پذيري ، تداوم فعاليت هاي ضروري ، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات میگردد ،انجام گردد .

 

اهم فعاليتها                      

واحد ايمني و آتش نشاني :

 1. برنامه‌ريزي و پيگيري نصب سيستم هاي اطفاء حريق فوم دوز براي مخازن
 2. انجام آموزش هاي تخصصي اصول ايمني و آتش نشاني براي روسا و مسئولين مراكز انتقال نفت
 3. برنامه‌ريزي و پيگيري نصب سيستم هاي اعلان و اطفاي حريق اماكن و تجهيزات مربوطه
 4. بررسي و خريد تجهيزات ايمني و آتش نشاني مورد نياز و ارسال به مناطق دوازده گانه
 5. تشكيل تيم واكنش در شرايط اضطراري و برگزاري تمرينات تخصصي در مناطق دوازده‌گانه
 6. تجزيه و تحليل و بررسي رويدادهاي به وقوع پيوسته و تهيه و تدوين درس آموزي از حوادث (lesson learnt) جهت به اشتراك گذاري نتايج در مناطق دوازده‌گانه
 7. تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي تخصصي در حوزه فعاليت شركت
 8. توليد محتوا و ارسال مجموعه آموزشي H.S.E شامل فيلم ها ، بروشورهاي آموزشي به مناطق دوازده گانه
 9. شركت در كميته ضريب Q پروژه هاي در حال اجراي شركت  خطوط لوله و مخابرات و ارزيابي آنها طبق شاخص هاي HSE
 10. تهيه ، تكميل و به روز رساني بانك اطلاعات H.S.E در حوزه تجهيزات ، نفرات وحوادث و...
 11. انجام  بازديد ، آموزش و تست تجهيزات ايمني و اتش نشاني در كليه مراكز انتقال نفت
 12. پيگيري استقرار و بهبود مستمر در وضعيت سيستم مديريت H.S.E مطابق با فرمت بومي سازي شده H.S.E
 13. راه اندازي و در شبكه قرار دادن سيستم هاي آب آتش نشاني مناطق دوازده گانه
 14. برنامه ريزي و انجام مميزي HSE-MS به صورت منظم و ساليانه
 15. بومي سازي ابلاغيه مقام عالي وزارت نفت در خصوص H.S.E پيمانكاران

 

 

 

واحد محيط زيست :

 1. بررسي گزارشات ارزيابي اثرات زيست محيطي(EIA ) پروژه ها
 2. بررسي، نظارت و پيگيري انجام پروژه هاي پاكسازي آبهاي زیرزمینی
 3. بررسي و نظارت بر بهره برداری سامانه های  تصفيه فاضلاب بهداشتي
 4. تعامل با سازمان محيط زيست در راستای اجرای الزامات سازمان محيط زيست
 5. انجام مانورهاي زيست محيطي با همكاري ارگان­ها و سازمان­ها
 6. تعيين نيازهاي تحقيقاتي وپژوهش وتوسعه بمنظور اجرايي نمودن طرحهاي مطالعاتي زيست محيطي
 7. جمع آوري و تجزيه و تحليل آمارهاي زيست محيطي و تهيه گزارش­هاي عملکرد  محيط زيست
 8. شركت در عمليات­هاي قطع و وصل و تغيير و تحول
 9. شركت در جلسات / كميته هاي تخصصي زيست محيطي (درون وبرون سازماني)
 10. مديريت پسماندهای شرکت بر اساس دستورالعملهای مدیریت پسماند و قانون مدیریت پسماند
 11. نظارت بر اندازه گيري و پايش آلاينده هاي زيست محيطي
 12. نظارت بر توسعه و گسترش فضاي سبز به ميزان حداقل 20 % از فضاي صنعتي
 13. پاكسازي خاك­هاي آلوده به مواد نفتي  به روش های زیستی (bioremediation)
 14. پيگيري ساخت و  نظارت بر بهره برداری حوضچه تبخير در مراكز انتقال به منظور مدیریت پساب های صنعتی
 15. آبياري فضاي سبز با استفاده از آب تصفيه شده واحدتصفیه پساب بهداشتی
 16. استفاده از شبكه آبياري قطره جهت آبياري فضاي سبز
 17.  مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي غير صنعتي( نصب لامپ هاي كم مصرف، لامپ هاي LED ، نصب آب گرم كن خورشيدي، استفاده از شيرهاي اهرمي در سرويس­هاي خانگي ، سيستم BMS، سيستم فتو ولتيك)
 18. مجهز نمودن مناطق به تجهیزات جلوگیری از گسترش و جمع آوری آلودگی نفتی
 19. محاسبه و تهیه گزارش میزان انتشار گازهای گلخانه ای
 20. شرکت در سمینارها و کارگاه های آموزشی زیست محیطی
 21. همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در حوزه مطالعات زیست محیطی

واحد بهداشت صنعتي :

 1. اجراي پروژه JHA در مناطق تابعه شركت
 2. پياده سازي سيستم مديريت بهداشت و شاخص‌هاي عملكردي ( HPI ) در مناطق تابعه
 3. تعريف اهداف خرد وکلان در حوزه بهداشت صنعتی مطابق با خروجي سيستم مديريت بهداشت و پیگیری اجرای اهداف تعریف شده
 4. پایش پارامترهای   فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی آب شرب و بهداشتی و حصول اطمینان از سلامت آب مصرفی در مراحل  تامین، انتقال و نگهداری
 5. نظارت بر بهره برداری سامانه های گندزدایی آب مصرفی
 6.  بروز‌آوري دوره‌هاي آموزشي بهداشت صنعتی
 1. شناسایی ، پایش و ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار و تدوین برنامه اصلاحی جهت موارد غیر مجاز
 2. به روز رسانی شاخصهای بهداشت صنعتی
 3. نظارت بر فرآيند معاينات شغلي كاركنان
 4. برگزاری كميته سلامت در ستاد شركت
 1. شركت در جلسات / كميته تخصصي بهداشت صنعتي درون و برون سازماني
 2. تهیه ودرج پیام های HSE در سیستم اتوماسیون اداری با محوریت موضوع بهداشت وسلامت
 3. بررسی و پیگیری جهت رفع موارد و مشکلات موجود در حوزه سلامت و بهداشت در ستاد و مناطق تابعه
 4. نظارت بر وضعيت اماكن بهداشتي نظير آشپزخانه ، رستوران،انبار مواد غذایی ، مهمانسراها و . . .
 5. حصول اطمینان از سلامت و استاندارد مواد غذایی ورودی به آشپزخانه ها 
 6. ثبت سوابق بهداشتی در سامانه بهداشت
 7. جمع آوری و بررسی گزارشات پیمانکاران به لحاظ رعايت الزامات و مقرات بهداشتي
 8. جمع آوری و بررسی آمارهاي 3ماهه وساليانه از مناطق تابعه و ارسال به ستاد پالايش وپخش
 9. مشارکت در بازنگری راهنماها ودستورالعملهای ارسالی از شرکت ملی پالایش وپخش
 10. بازنگری شاخص­های ارزیابی مانورهای بهداشتی مراکز وتاسیسات تابعه

واحد مديريت بحران وپدافند غير عامل :

" پدافند غير عامل يك اصل خواهد بود براي هميشه ، نه براي يك مقطع خاص . مقام معظم رهبري ( مدظله العالي ) "

پدافند غير عامل از قديم الايام با نامهاي متفاوت مورد نظر بشريت بوده و از آن استفاده شده است . پناه بردن انسان به كوه­ها و دامنه ها و غارها و طوفان ، ايجاد سنگر و جان پناه در جنگ ها ، ايجاد خندق و كانال در اطراف شهرها جهت حفاظت از شهرها خصوصا" در غزوه خندق در مدينه در زمان پيامبر اسلام ( ص ) ، ايجاد ديوار در اطراف شهرها مانند ديوار چين ، ايجاد برج ها و باروها و قلعه ها در اطراف شهر و محل هاي حساس همه و همه از مصاديق بارز دفاع غير عامل است كه اين رشته علمي را به عنوان روشي عام مطرح مي كند . بشريت در طول 5 هزار سال تاريخ تمدن خود 14 هزار جنگ را ديده و در اين جنگ ها بيش از 4 ميليارد انسان جان باخته اند . گفتني اينكه در طول چند هزار سال تمدن بشري صرفا" 268 سال بدون جنگ و مناقشه بوده است ، در طي 45 سال ( از سال 1945 تا 1990 ) دركره زمين فقط 3 هفته بدون جنگ بوده و اكثر اين جنگ ها در كشورهاي جهان سوم به وقوع پيوسته است . در قرن بيستم بيش از 220 جنگ به وقوع پيوسته و بيش از 200 ميليون تلفات انساني داشته است . انجام اقدامات دفاع غير عامل در جنگ هاي نامتقارن امروزي در جهت مقابله با تهاجمات خصمانه و تقليل خسارت ناشي از حملات هوايي ، زميني و دريايي كشور مهاجم ، موضوعي بنيادي است كه وسعت و گستره آن تمامي زير ساخت ها و مراكز حياتي و حساس نظامي و غير نظامي ، سياسي ، ارتباطي ، مواصلاتي نظير بنادر ، فرودگاه ها و پل ها ، زير ساخت هاي محصولات كليدي نظير پالايشگاه ها ، نيروگاه ها ، مجتمع هاي بزرگ صنعتي ، مراكز هدايت و فرماندهي و جمعيت مردمي كشور را در بر مي گيرد تا حدي كه حفظ امنيت ملي و اقتصادي ، شكست ناپذيري در جنگ ، به نحو چشمگيري وابسته به برنامه ريزي و ساماندهي همه جانبه در موضوع حياتي دفاع غير عامل مي باشد . امروزه كشورهايي كه طعم خرابي و خسارات ناشي از جنگ را چشيده اند جهت حفظ سرمايه هاي ملي و منابع خود توجه ويژه اي به دفاع غير عامل نموده اند .

 1. بررسي تخصصي و اظهار نظر در خصوص طرح هاي مفهومي پدافند غير عامل و مديريت بحران تدوين شده جهت اخذ مجوزهاي لازم از كميته دائمي پدافند غير عامل كشور
 2. برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري مانورهاي دوره اي در مناطق ، تجزيه تحليل وارزيابي و ارسال گزارش به مديريت HSE پالايش وپخش
 3. ايجاد پايگاه هاي پدافند غير عامل و مديريت بحران در مناطق شركت
 4. شركت در جلسات دفاعيه مطالعات پدافند غير عامل طرح ها و اخذ تاييديه از سازمان پدافند غير عامل كشور
 5. نظارت بر رعايت الزامات پدافند غير عامل در طرح ها در زمان ساخت و اجرا
 6. برنامه ريزي و پيگيري جهت انعقاد توافق نامه با مراكز امدادي، آتش نشاني و صنايع همجوار در مناطق شركت
 7. پيگيري و نظارت بر رعايت الزامات پدافند غير عامل ومديريت بحران در مراكز انتقال نفت در سطح مناطق تابعه
 8. شركت در جلسات /كميته هاي تخصصي مديريت بحران وپدافند غير عامل (درون وبرون سازماني‌)
 9. پيگيري پروژه هاي مقاوم سازي خطوط لوله در سطح مناطق 12گانه شركت

واحد آموزش H.S.E :

 1. برنامه‌ريزي و برگزاري دوره‌هاي آموزش تخصصي HSE توسط اساتيد داخلي شركت
 2. بروز رساني بانك اطلاعاتي اساتيد در حوزه H.S.E
 3. بروز رساني موسسات آموزشي در حوزه H.S.E
 4. انجام نيازسنجي هاي آموزشي H.S.E
 5. برنامه ريزي و برگزاري آموزش HSE براي پيملنكارن و مشاوران پروژه ها پيرو ابلاغيه مقام عالي وزارت نفت
 6. برنامه ريزي و حضور در همايش ها و سمينارهاي تخصصي HSE