مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی

اهم وظايف مديريت امور مالي به شرح ذيل است :
• تنظيم و تدوين مشي كلان نظام مالي شركت بر اساس سياست ها و مصوبات هيأت مديره و مجمع عمومي صاحبان سهام .
• نظارت ،كنترل ، تاييد و تصويب بودجه كل شركت ، صورتحساب هاي عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه ساليانه شركت ، گزارشات مالي جهت ارائه به هيأت مديره ، مجمع عمومي ، حسابرسي داخلي و بازرس قانوني .
• اعمال حسابداري مديريت به منظور هزينه يابي و تعيين قيمت تمام شده انتقال و توزيع مواد و خدمات مخابراتي .
• تصويب و ابلاغ كليه روش ها و دستورالعمل هاي مالي و اطلاعيه هاي مربوط به امور مالي كه در جهت ارتقاء و بهبود روش هاي مالي جاري و استقرار كنترل هاي داخلي و همچنين استفاده بهينه از قابليت هاي سيستم مكانيزه تدوين مي شود .
• رعايت اصول و استاندارد حسابداري مالي در نگهداري دفاتر مالي و حساب هاي شركت .
• كنترل موثر براي پرداخت هزينه اي شركت بر طبق قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي صادره .
• مشاركت موثر در امر تهيه و تدوين حدود و اختيارات مالي مسئولين اجرائي مديريت ها ، واحدهاي ستادي و مسئولين مناطق و تائيد و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت مديره .
• نظارت و كنترل مستمر بر امر وصول درآمد شركت از طريق سرويس انتقال مواد نفتي و واگذاري سرويس هاي مخابراتي به ارگان ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي .
• نظارت عالي و مستمر بر حفظ و نگهداري حساب ها و آمار اموال منقول و غير منقول شركت .
• نظارت عالي و مفاد مالي قرار دادهاي شركت از جهت انطباق با قوانين و مقررات و تائيد و تصويب پرداخت وجه به پيمانكاران .
• هماهنگي با مديريت امور مالي شركت ملي پالايش و پخش در زمان تهيه و تنظيم بودجه ساليانه و ترازنامه تلفيقي شركت .

• تاييد و تصويب گزارشات مورد نياز حسابرسان و بازرسان ديوان محاسبا ت ، بازرسي كل كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي .
• نظارت عالي و پيگير براي تامين به موقع منابع مالي عمراني و تخصيص آن به طرح ها و هزينه نمودن آن طبق مقررات .
• ارائه پيشنهاد و اظهار نظر در جهت تغيير و اصلاح روش ها و استانداردهاي مالي و بروز رساني دستورالعمل هاي مالي با توجه به آخرين پيشرفت هاي حسابداري و مالي و قوانين جديد به شركت ملي پالايش و پخش .
تشكيلات سازماني مديريت امور مالي به شرح ذيل است:
الف) معاون

• تأمين و تخصيص منابع مالي
• بودجه و كنترل هزينه هاي جاري
• كنترل اموال
• بودجه و كنترل هزينه هاي سرمايه اي

• حسابداري پيمان ها
• حسابداري كاركنان
• حسابداري مالي
• خزانه داري
• كنترل اسناد و مكانيزه
• سند رسي
ب) مقررات و روش هاي مالي
ج) حسابداري مديريت 1- بودجه و كنترل هزينه ها 2- حسابداري

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید