مديريت برنامه ريزي

مديريت برنامه ريزي

اهم فعاليت ها و مسئوليت هاي مديريت برنامه ريزي به شرح ذيل است :
• بررسي فني و اقتصادي تاسيس خطوط لوله جديد و بررسي هيدروليكي تغيير مسير در خطوط لوله نفت خام و فرآورده .
• تهيه و تدوين موافقت نامه طرح و پروژه هاي سرمايه اي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و مبادله با سازمان برنامه و بودجه .
• تنظيم برنامه ساليانه عملياتي و تعميراتي با توجه به برنامه روتين پالايشگاه ها .
• تهيه آمار ، اطلاعات خطوط لوله و تاسيسات و گزارشات ادواري شركت .
• بررسي شاخص هاي عملياتي و انرژي شركت .
• تهيه و تنظيم برنامه هاي روزانه ، ماهانه و ساليانه خطوط لوله نفت خام با هماهنگي شركت ملي مناطق نفت خيز و ميزان واردات و خوراك شركت هاي پالايش نفت با در نظر گرفتن نيازهاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و فرآورده هاي استحصالي شركت هاي پالايش نفت و امكانات و مقدورات خطوط لوله فرآورده .
• مراقبت و كنترل نحوه اجراي برنامه هاي تدوين شده توسط واحدهاي عملياتي ، با توجه به تغييرات پيش بيني نشده به صورت شبانه روزي و ارائه راه كارهاي مورد نياز .
• تهيه و تنظيم برنامه هاي ماهانه و سالانه تعميراتي خطوط لوله و شركت هاي پالايش نفت با هماهنگي واحدهاي مربوط .
• استقرار نظام جامع فناوري اطلاعات ، سامانه هاي نرم افزاري و سيستم هاي ايمني و پشتيباني از اطلاعات .
• ارائه خدمات اينترنت و پست الكترونيكي .
• نگهداري و ارتقا سيستم هاي سخت افزاري ، نرم افزاري و شبكه رايانه اي .
• استقرار و نهادينه سازي سيستمهاي نوين مديريتي
• تعامل با ساير مديريتها، مناطق و واحدها به منظور استقرار استانداردهاي مربوطه
• ايجاد بستر مناسب در سازمان به منظور اعتلاي فرهنگ بهبود مستمر و توسعه پايدار در اين مديريت
تشكيلات سازماني مديريت برنامه ريزي و كنترل:
1- برنامه ريزي انتقال مواد نفتي
2- بررسي و تنظيم اهداف و خط مشي ها
3- مهندسي كيفيت و بهره وري
4- فناوري اطلاعات
5- برنامه ريزي طرحها و بررسي هاي اقتصادي
6- مديريت انرژي

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید