قراردادها

صلاحیت

وضعیت قرارداد

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

محل اجرا

طرف قرارداد

کارفرما

کد قرارداد

طبقه بندی کلی

عنوان قرارداد

ردیف

___

اجرا

612,000,000
1397/10/01
1396/10/01

خرم آباد

سید یونس سهرابی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

 

979JC49D4700249

امور خدماتي

1

___

بايگاني

3,866,000,000

1397/12/03
1396/12/02

تهران

سازمان حسابرسی

شرکت خطوط لوله و مخایرات نفت ايران

کارفرما

96C2C49D4700359

امور خدماتی

2

___

بايگاني

736,449,280

1397/01/02
1396/10/01

بندرعباس

مسعود پاشایی

شرکت خطوط لوله و مخایرات نفت ايران

969RC49D070026D

پيمانكاري

3

وزارت تعاون

اجرا

مبلغ قرارداد (ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

رفسنجان

کارا توسعه مهر رفسنجان

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

کد قرارداد

امور خدماتی

4

وزارت تعاون

اجرا

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

رفسنجان

پرده سرای سالاری

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

کد قرارداد

امور خدماتی

5

ندارد

اجرا

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

رامهرمز

شرکت الیاس عمران راه نصر

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

کد قرارداد

طبقه بندی کلی

6

ندارد

اجرا

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

امیدیه

مینو تارا امیدیه

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

کد قرارداد

پیمانکاری

7

ندارد

اجرا

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

اصفهان

علیرضا

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

کد قرارداد

پیمانکاری

8

وزارت تعاون

اجرا

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

رفسنجان

مانی تدارکات تمدن زاگرس

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

کد قرارداد

امور خدماتی

9

وزارت تعاون

اجرا

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

رفسنجان

کارا توسعه مهر رفسنجان

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

کد قرارداد

امور خدماتی

 

10

وزارت تعاون

اجرا

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

رفسنجان

پاکان باختر بانه

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

کد قرارداد

امور خدماتی

11

ندارد

بایگانی

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

پل سفید

آهن ساب کاسپین

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 

کد قرارداد

پیمانکاری

12

ندارد

اجرا

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

سایر موارد

شرکت رایانه نوای سبز آمل

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

کد قرارداد

پیمانکاری

13

ندارد

اجرا

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

اهواز

شرکت راه و ساختمان زاگرس راه سپهر

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

کد قرارداد

پیمانکاری

14

ندارد

اجرا

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

تهران

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شرکت ارتباطات زیرساخت

 

کد قرارداد

پیمانکاری

15

ندارد

اجرا

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

آبادان

عمران شهرآرش

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 

کد قرارداد

پیمانکاری

16

ندارد

اجرا

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

اهواز

شرکت راه و ساختمان زاگرس راه سپهر

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

کد قرارداد

پیمانکاری

17

ندارد

اجرا

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

اهواز

شرکت راه و ساختمان زاگرس راه سپهر

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

کد قرارداد

پیمانکاری

18

ساجات

بایگانی

مبلغ قرارداد

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

تهران

برید سامانه

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 

کد قرارداد

پیمانکاری

19

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید