حسابرسی داخلی

 1. مسئوليت اعمال و تقويت كنترل‌هاي داخلي شركت و همچنين تائيد و ارائه گزارش‌هاي مربوط به بررسي‌هاي ضمني و موردي بر اساس استاندارهاي مدون گزارشگري به مدير عامل شركت خطوط لوله و مخابرات.
 2. حصول اطمينان از حسن و صحت اجراي اصول بنيادي و مفاهيم و ميثاق‌هاي تعديل‌كننده حسابداري و نيز مقررات و قوانين موضوعه مدون شركت در نحوه ثبت، طبقه‌بندي، تلخيص و تفسير صورت‌هاي مالي و ارائه طريق اصولي در نحوه ثبت و نگهداشت حساب‌هاي شركت به نحوي كه متضمن ممانعت از مشروط و مردود شدن صورت‌هاي مالي تنظيمي گردد.
 3. حصول اطمينان از حسن و صحت اجراي مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات مالي و عملياتي مدون در كليه واحدهاي اجرايي و ستادي شركت
 4. تهيه و تدوين تغيير، تكميل و به روز نگهداشتن دستورالعمل‌هاي حسابرسي با توجه به استانداردهاي پيشرفته حرفه‌اي و تغييرات حاصله در سياست‌ها، روش‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف شركت.
 5. كنترل و تصويب برنامه‌هاي تنظيمي ارائه شده توسط روساي حسابرسي مناطق و ادارات ستادي و مركز در نهايت تنظيم برنامه سالانه حسابرسي با مدنظر قراردادن نقطه نظرات مدير عامل و اعضاي هئيت مديره و اهداف و سياست‌هاي كلي شركت.
 6. همكاري با بازرسان قانوني و اداره بازرسي فني شركت در موارد لزوم و نيز همكاري با اداره هماهنگي سيستم‌ها و روش‌هاي مالي و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت اصلاح و يا تغيير بعضي روش‌ها
 7. همكاري با حسابرسي داخلي شركت ملي پالايش و پخش در خصوص كنترل برنامه‌هاي كامپيوتري و ارسال پاسخ به گزارش‌هاي تهيه شده آن اداره
 8. دريافت دستورات از رئيس هئيت مديره و مدير عامل شركت و آگاهي دائم از هدف‌ها، روش‌ها، برنامه‌ها، مقررات و مصوبات هئيت مديره و عمليات مختلف شركت در راستاي تقويت كنترل‌هاي داخلي و انجام وظايف محوله در چهارچوب مسئوليت‌هاي حسابرسي داخلي
 9. تماس مستمر با اعضاء هيات مديره و روساي ادارات ستادي و مديران مناطق به منظور تبادل نظر در خصوص گزارش‌هاي حسابرسي و چگونگي اجراي پيشنهادهاي حسابرسي و استفاده از نظرات آنان در راستاي توسعه و بهبود برنامه‌هاي حسابرسي.
 10. هدايت و راهنمايي حسابرسان در رسيدگي به عمليات تداركاتي، خريد تنظيم و اجراي قراردادهاي ساختماني حمل و نقل عملكرد كميسيون معاملات.
 11. ارائه راهنمائي در رسيدگي‌هاي معموله در رابطه با نحوه موجودي گيري‌ها و تطبيق موجودي‌ انبارها در رابطه با نحوه موجودي‌هاي انبارها، دارائي‌ها و اموال شركت با مدارك و دفاتر و گزارشات مكانيزه و همچنين بررسي رويه‌هاي مربوط به عمليات تحويل و تحول نفت‌خام و فرآورده توسط پالايشگاه‌ها شركت ملي پخش.
 12. حصول اطمينان از وجود و كفايت كنترل‌هاي داخلي نسبت به پرداخت حقوق و دستمزد، اضافات مزايا و طرح‌هاي بيمه و بازنشستگي
 13. تعريف و تشريح مسئوليت‌ها و اختياراتي كه به روساي حسابرسي مناطق و ادارات ستادي و مركز تفويض مي‌شود و تفهيم كامل اين مسئوليت‌ها و اختيارات و نظارت در اعمال آنها.
 14. جذب نيروهاي مورد نياز طبق مقررات شركت و نظارت در حفظ اخلاق و رفتار و نحوه خدمت كارمندان حسابرسي و تصويب نقل و انتقالات و ترفيعات و ارزيابي دقيق و يا تصويب ارزش كار آنان و نيز تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي مورد نياز كارمندان حسابرسي با هماهنگي اداره آموزش
 15. برآورد و پيشنهاد بودجه پرسنلي و تصويب هزينه‌ها در صورت لزوم
 16. شركت در جلسات كه به صورت مستمر و موردي تشكيل مي‌شود از جمله جلسات شوراي آموزش، بررسي و ارزشيابي اسناد و…

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید