ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401
تاریخ: 15 مهر 1391 09:55 نظرات: 101 تعداد امتیاز: 98 Article Rating بازدید: 18421 مرتبه
چكيده مقاله محسن فراكش- امور مهندسي و طرحها

تكنيكFEED  و لزوم بكارگيري آن

در پروژه هاي نفت و گاز

با نگاهي دقيق به آنچه در مورد پروژه هاي نفت و گاز گزارش داده مي شود، اين نظر در ذهن نقش مي نددد كه در اين پروژه ها، هزينه هاي تخميني از حد خود تجاوز كرده، برنامه هاي زماني تحقق نيافته و كيفيت مطلوب، محقق نشده است. تخمين زده شده است كه حدود 30 درصد (براي پروژه هايي با هزينه سرمايه اي كمتر از يك ميليارد دلار) تا 40 درصد (براي پروژه هاي با هزينه سرمايه اي بيش از يك ميليارد دلار) از پروژه هاي نفت و گاز، با مشكل تجاوز بيش از 10 درصدي از بودجه و برنامه زمانبدي مواجه هستند. هرچند كه نحوه مديريت اجراي پروژه هاي نفت و گاز چندان مطلوب به نظر نمي رسد، با توجه به نياز رو به رشد جهاني براي انرژي نسبت به گذشته و ادامه اين فرآيند در آينده به لحاظ مطالبه رفاه بيشتر از يك سو و قيمت غير قابل پيش بيني و رو به افزايش نفت و گاز از سوي ديگر، وضعيت به سمت فشار بر اين صنايع براي توليد بيشتر پيش مي رود و اين خود مستلزم تعريف پروژه هاي اجرايي بيشتر است. مهندسي به روش طراحي پايه جامع (FEED) يا روش گام به گام (STAGE-GATED) به عنوان تلاش براي تصميم گيري نهايي نحوه سرمايه گذاري در طول مدت فازهاي گوناگون پروژه مطرح بوده و در نگاه مشاوران مديريت پروژه مانند IPA ضرورت پياده سازي آن در راستاي كاهش احتمال بروز مشكلات ياد شده در رسيدن به اهداف پروژه مورد توافق است. اجراي طراحي پايه جامع در پروژه باعث مي گردد تا شركت ها با هزينه كردن يك تا 7 درصد از هزينه سرمايه اي كل، به ارزش بالاتري از پروژه دست يافته، به مشكلات پيش بيني نشده كمتري در طول اجراي پروژه برخورد كنند و ريسك را در طول مدت پروژه بدون افزايش هزينه و صرف زمان به حداقل برسانند. در اين مقاله به اختصار به وظايف مهندس، چرخه عمر پروژه و همچنين روش هاي سنتي و نوين طراحي پايه پرداخته و روش نوين گام و مزاياي آن تشريح خواهد شد. همچنين تاثير طراحي پايه جامع بر روي ارزش پروژه بررسي شده و به فازهاي مختلف اين روش و فعاليت ها و دستاوردهاي هر فاز پرداخته خواهد شد. در نهايت سعي بر آن است كه تاكيد شود: مقصد نهايي يك پروژ تنها دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده در بين محدوده هاي مشخص نيست، بلكه هدف گذاري و دست يافتن به تجارب در خلال كاربردهاي آن است و اگر لازم باشد، انتقال اين تجارب جهت تنظيم مجدد اهداف و موانع در واقع پروژه خلق ارزش هاست.

 
 
محسن فراكش
معاون امور طراحي و مهندسي
 

 

کد خبر: 5457

امتیازدهی به خبر