جمعه 08 اسفند 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000153 )

 • 06 اسفند 1399
 • 26
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000153 ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه اياب و ذهاب درون شهري واحدهاي ستادي شركت مبلغ برآورد مناقصه : 048/324/567/...

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با رارزیابی کیفی(2099001105000147)

 • 03 اسفند 1399
 • 110
 • 0
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با رارزیابی کیفی(2099001105000147) ( شماره مجوز 7135 . 1399 ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه‌گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران. ...

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با رارزیابی کیفی(2099001105000147)

 • 02 اسفند 1399
 • 53
 • 0
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با رارزیابی کیفی(2099001105000147) مناقصه‌گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران. موضوع مناقصه: راهبری وسایط نقلیه سبک، سنگین و راهسازی منطقه غرب. ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000146 )

 • 02 اسفند 1399
 • 47
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000146 )     مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پيمان انجام كارهاي ساختماني پروژه برقي كردن مركز انتقال نفت سمنان مبلغ برآورد مناقصه : 284/233/...

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000135 )

 • 02 اسفند 1399
 • 36
 • 0
آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000135 ) (  شماره مجوز  7055  .  1399  )   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خودروهاي سواري مركز منطقه اصفهان و مراكز انتقال...

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000135 )

 • 28 بهمن 1399
 • 63
 • 0
    آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000135 )     مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خودروهاي سواري مركز منطقه اصفهان و مراكز انتقال نفت مارون مبلغ برآورد ...

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000148 )

 • 27 بهمن 1399
 • 65
 • 0
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000148 )   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خريد غذايي كاركنان و مأمورين مركز انتقال نفت و تأسيسات سبزوار مبلغ برآورد مناقصه : 750ر593ر531ر4 ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000143 )

 • 27 بهمن 1399
 • 62
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000143 )   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : راهبري وسائط نقليه سبك و سنگين و ساختماني منطقه شمال شرق مبلغ برآورد مناقصه : 767/...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000141 )

 • 27 بهمن 1399
 • 63
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000141 )   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه خدمات  فني منطقه شمال شرق مبلغ برآورد مناقصه : 066/569/884/53 ريال 1-    محل...

آگهي مزايده عمومي ( شماره مزايده 1099001105000017 )

 • 27 بهمن 1399
 • 62
 • 0
  آگهي مزايده عمومي ( شماره مزايده  1099001105000017  )   شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند : 1-    محل و مكان اجراي كار:  م...
صفحه 1 از 169ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها