یکشنبه 17 اسفند 1399

آگهي مزايده عمومي (1099001105000017 )

 • 13 اسفند 1399
 • 42
 • 0
آگهي مزايده عمومي (1099001105000017 ) ( شماره مجوز 7316 . 1399 ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند: ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000152 )

 • 11 اسفند 1399
 • 69
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000152 )   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه تهيه و طبخ غذاي كاركنان مركز منطقه فارس  مبلغ برآورد مناقصه : 244/041/358/41 ريال 1- ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000149 )

 • 11 اسفند 1399
 • 77
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000149 ) مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  موضوع مناقصه : مناقصه پيمان غذائي مراكز انتقال نفت تنگ فني و آسار   مبلغ برآورد مناقصه : 558/007/173/79 ريال&n...

آگهي مزايده عمومي (1099001105000017 )

 • 11 اسفند 1399
 • 40
 • 0
آگهي مزايده عمومي (1099001105000017 )   شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند: 1- محل و مكان اجراي كار:مركز انتقال نفت شماره 2 ر...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000153 )

 • 06 اسفند 1399
 • 95
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000153 ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه اياب و ذهاب درون شهري واحدهاي ستادي شركت مبلغ برآورد مناقصه : 048/324/567/...

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با رارزیابی کیفی(2099001105000147)

 • 03 اسفند 1399
 • 176
 • 0
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با رارزیابی کیفی(2099001105000147) ( شماره مجوز 7135 . 1399 ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه‌گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران. ...

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با رارزیابی کیفی(2099001105000147)

 • 02 اسفند 1399
 • 79
 • 0
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با رارزیابی کیفی(2099001105000147) مناقصه‌گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران. موضوع مناقصه: راهبری وسایط نقلیه سبک، سنگین و راهسازی منطقه غرب. ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000146 )

 • 02 اسفند 1399
 • 78
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000146 )     مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پيمان انجام كارهاي ساختماني پروژه برقي كردن مركز انتقال نفت سمنان مبلغ برآورد مناقصه : 284/233/...

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000135 )

 • 02 اسفند 1399
 • 65
 • 0
آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000135 ) (  شماره مجوز  7055  .  1399  )   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خودروهاي سواري مركز منطقه اصفهان و مراكز انتقال...

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000135 )

 • 28 بهمن 1399
 • 81
 • 0
    آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000135 )     مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خودروهاي سواري مركز منطقه اصفهان و مراكز انتقال نفت مارون مبلغ برآورد ...
صفحه 1 از 170ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها