یکشنبه 02 آبان 1400

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000155 )

 • 28 مهر 1400
 • 24
 • 0
    مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه خلیج فارس موضوع مناقصه : پيمان نگهبانی از ایستگاههای مخابراتی منطقه خلیج فارس مبلغ برآورد مناقصه : 83.586.292.590 ريال ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000162 )

 • 28 مهر 1400
 • 25
 • 0
    مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه خلیج فارس موضوع مناقصه : پیمان احداث و ترمیم آب نما در مسیر خط لوله 26 اینچ بندر عباس قطب آباد حد فاصل کیلومتر 0 الی 10 مبلغ برآو...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000151 )

 • 28 مهر 1400
 • 18
 • 0
      مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : بهينه سازی سيستم های مانيتورينگ مراکز انتقال نفت بيدرويه / سبزاب / عبدالخان / نظاميه و چمران مبلغ برآ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000165 )

 • 28 مهر 1400
 • 28
 • 0
      مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : تجمیع ایاب و ذهاب کارکنان آماده باش 24 ساعته و مراکز مستقر در منطقه تهران و تأسیسات کن ، قوچک ، کرج ، کنترل و اجرا و مرکز...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي(2000001105000171 )

 • 27 مهر 1400
 • 53
 • 0
  مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پيمان خدمات فني منطقه خليج فارس بصورت حجمي  مبلغ برآورد مناقصه : 527/939/216/57 ريال محل و مكان اجراي كار: مسیر خط لوله 26ً ...

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2000001105000090 )

 • 18 مهر 1400
 • 32
 • 0
        مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خریـد 20 کیلومتر کابل فشار قوی 20 کیلو ولت تحـت تـقاضـای شـمـاره ZPD- 9920082-TR/B01 محل و مكان ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000150 )

 • 18 مهر 1400
 • 36
 • 0
  مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه :پیمان ایاب و ذهاب سمنان -شاهرود-تاسیسات دامغان و مرکز منطقه شمال شرق   مبلغ برآورد مناقصه :008/017/669/8  ریال ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000160)

 • 18 مهر 1400
 • 37
 • 0
      مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت مرگاو مبلغ برآورد مناقصه : 314/098/058/18 ريال محل و مكان اجراي كار:...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2000001105000140 )

 • 18 مهر 1400
 • 54
 • 0
          مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پيمان خدمات عمومي و تنظيفات ساختمانهاي ستادي شركت مبلغ برآورد مناقصه...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000157 )

 • 18 مهر 1400
 • 36
 • 0
      مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مديريت مخابرات موضوع مناقصه :  نگهداشت سيستم ها و تجهيزات رايانه اي شركت مبلغ برآورد مناقصه : 46...
صفحه 1 از 179ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها