ﺳﻪشنبه 12 مرداد 1400

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000072 )

 • 11 مرداد 1400
 • 26
 • 0
    مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : ايمن سازی فاز دوم خطوط ً10 و ً30 در راستای پروژه ايمن سازی خطوط لوله ً10 ( کيلومتر 36 تا 39 سبزاب و تنگ فنی )     و ً 30 ( ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2000001105000058)

 • 23 تیر 1400
 • 143
 • 0
                     مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پيمان خدمات عمومي منطقه  فارس   ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000069)

 • 23 تیر 1400
 • 82
 • 0
    مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه خدمات عمومی نظافت و باغبانی منطقه شمال         مبلغ برآورد مناقصه : 620/636/140/91 ريال ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000071)

 • 23 تیر 1400
 • 90
 • 0
    مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه پيمان غذايي مركز منطقه لرستان و مراكز انتقال نفت پل باباحسين و برداسپي         مبلغ برآورد من...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000063)

 • 09 تیر 1400
 • 122
 • 0
مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه احداث ابنيه كيلومتر 860+40 و 700+41 مسير خط 26 اينچ بندرعباس قطب آباد           مبلغ برآورد مناقصه : 959/656...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000062)

 • 09 تیر 1400
 • 126
 • 0
  مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه تعويض 1200 متر پوشش خط لوله 30 اينچ مارون / اصفهان حدفاصل مراكز انتقــال نفت 3 باغملك و 4 ايذه كيــلومتر 800+127 الي 129 ( تنگ ناشليل )  &nbs...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000047 )

 • 06 تیر 1400
 • 91
 • 0
  مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه پيمان نگهباني از ايستگاههاي مخابراتی منطقه غرب       مبلغ برآورد مناقصه : 186/818/435/83 ريال  ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000053 )

 • 24 خرداد 1400
 • 98
 • 0
مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پيمان حراست و نگهبانی ايستگاه هاي مخابراتی منطقه فارس      مبلغ برآورد مناقصه : 113/139/832/22 ريال  محل و مكان اجراي كار: ایستگا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000054)

 • 24 خرداد 1400
 • 69
 • 0
مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اياب و ذهاب ناحيه آبادان و مراكز انتقال نفت سيدی آبادان / خوردورق / مايل 40 و شهيد باوي مبلغ برآورد مناقصه : 340/010/451/18  ريال محل و مكان اجر...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2000001105000047 )

 • 22 خرداد 1400
 • 94
 • 0
نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه پيمان نگهباني از ايستگاههاي مخابراتی منطقه غرب     مبلغ برآو...
صفحه 1 از 174ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها