پنجشنبه 26 فروردین 1400
Enter Title حداقل

ورزش رمز موفقيت بانوان در زندگي

مصاحبه از: آزاد كوئيك

 براي مشاهده مصاحبه كليك كنيد

بازرسي فني منطقه غرب پويا و پرتلاش

مصاحبه از : آرزو رحيمي

براي مشاهده بخش اول و دوم مصاحبه كليك كنيد


گفتگو با مردي از جنس اخلاق

مصاحبه از: حسن تيموري

 براي مشاهده بخش اول و دوم مصاحبه كليك كنيد

آرامش و سلامت ارمغان واحد بهداشت ايمني و محيط زيست

مصاحبه از: اعظم محمدشفيع زاده

 براي مشاهده مصاحبه كليك كنيد

گفتگو با هنرمند نامدار منطقه اصفهان

مصاحبه از: سويا رضايي

 براي مشاهده مصاحبه كليك كنيد

مهمتر از حفظ قرآن توجه به معناي آن است

مصاحبه از: آزاد كوئيك

 براي مشاهده مصاحبه كليك كنيد

خلاقيت و نوآوري در گرو نيازهاي جامعه

مصاحبه از: وحيد هاشمي

 براي مشاهده مصاحبه كليك كنيد

اسوه هاي مقاومت در قاب خدمت

مصاحبه از: سويا رضايي

 براي مشاهده قسمت اول و دوم مصاحبه كليك كنيد

رمز پيروزي صحنه نبرد مقاومت و ايستادگي است

مصاحبه از: آرزو رحيمي

 براي مشاهده قسمت اول و دوم  مصاحبه كليك كنيد

اصلا رتبه برايم مهم نيست!

مصاحبه از: زهره سلطاني مقدم

 براي مشاهده مصاحبه كليك كنيد

راه اندازي تاسيسات جديد كرمان نويد افزايش حجم انتقال فرآورده

مصاحبه از: اعظم محمدشفيع زاده

 براي مشاهده مصاحبه كليك كنيد

تعميركاران خطوط لوله حافظان شريان هاي حياتي نفت

مصاحبه از: اعظم محمدشفيع زاده

 براي مشاهده مصاحبه كليك كنيد

رئيس مركز انتقال نفت يزد، مردي از ديار بادگيرها

مصاحبه از: اعظم محمدشفيع زاده

 براي مشاهده قسمت اول و دوم مصاحبه كليك كنيد

بر بلنداي شعر و غزل با حافظ و كار در صنعت نفت

مصاحبه از: اعظم محمدشفيع زاده

 براي مشاهده قسمت اول و دوم مصاحبه كليك كنيد

تراوشات ذهن هنرمندانه يك صنعتگر بر بلنداي برج هاي نفتي

مصاحبه از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده قسمت اول و دوم مصاحبه كليك كنيد

مردان صنعت نفت در كسوت هنر

مصاحبه از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده قسمت اول و دوم مصاحبه كليك كنيد

پيگراني هوشمند، افزايش ايمني، حفظ محيط زيست و راندمان انتقال نفت

مصاحبه از: علي صدر

براي مشاهده قسمت اول و دوم كليك كنيد

باغبان منطقه جنوبشرق فاتح قله هاي ورزشي

مصحبه از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده قسمت اول و دوم كليك كنيد

مخابرات صنعت انتقال نفت ايران بعنوان متولي شبكه زيرساخت مخابرات صنعتي نفت

 مصاحبه از: زهره ربيعي

براي مشاهده قسمت اول و دوم مصاحبه كليك كنيد

كاهش آسيب پذيري در زمان بحران با پدافند غيرعامل

مصاحبه از: زهره ربيعي

براي مشاهده قسمت اول و دوم مصاحبه كليك كنيد

ورزشكار كسي است كه همراه ورزش بتواند به نفس خود غلبه نمايد

مصاحبه از: زهره سلطاني مقدم

در آستانه صد سالگي هميشه فردي از شركت خواهم بود

مصاحبه از: وحيد هاشمي

معاون عملياتي منطقه جنوبشرق: تحقق حداكثرها با حداقل ها

مصاحبه از: اعظم محمد شفيع زاده

براي مشاهده مصاحبه كليك كنيد 


صيانت از منافع ملي به دستان تواناي مرداني از جنس حراست

مصاحبه از: اعظم محمد شفيع زاده

براي مشاهده مصاحبه كليك كنيد 

چتر پوشش مخابرات با برقراري ارتباط مطمئن و باكيفيت در گستره منطقه جنوبشرق


مصاحبه از: اعظم محمد شفيع زاده

براي مشاهده قسمت اول و دوم مصاحبه كليك كنيد 

از كار 24 ساعته تا ماجراي بستن شير نفتي

مصاحبه از: حسن تيموري

 

براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد 


از مناطق جنگي جنوب تا منطقه شمال

 

مصاحبه از: حسن تيموري

براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد 

گفت و گويي با همكار هنرمند منطقه شمالغرب

مصاحبه از: سيد علي ساعتچي


براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد 


مردي به قدمت منطقه شمال 

مصاحبه از: حسن تيموري


براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد 


ما ميخواهيم مصداق صنعت سبز و پويا باشيم

مصاحبه از: هادي سعادتي 


براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد 


 

مصاحبه خبري با معاون فني منطقه خليج فارس

مصاحبه از: آزاد كوئيك


براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد 


 


اعطای لوح سیمین صنعت سبز سازمان حفاظت محیط زیست به منطقه فارس

مصاحبه از: وحيد هاشمي

براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد

گفت و گو با اولين بانوي بازنشسته منطقه غرب

مصاحبه از: آرزو رحيمي

براي مشاهده قسمت اول و دوم مصاحبه كليك كنيد 


سامانه اطلاعات جغرافیایی "پشتوانه مدیریت بحران" 

مصاحبه از: عباسعلی حسین پور

براي مشاهده قسمت اول و دوم مصاحبه كليك كنيد 

رونمايي از كتاب سرو سبز قامت با حضور وزير محترم نفت

مصاحبه از: زهره ربيعي

براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد