یکشنبه 02 آبان 1400

ارسلان رحیمی

مديرعامل

سيد جعفر عليزاده دربندي

مدير خطوط لوله

احمد بهفرد

مدير مخابرات

كامبيز باغبان

مدير منابع انساني

احمد مدني پور

مدير مالي

هادي شيخ مقدس

مدير مهندسي و طرحها

طاهر عبدي

مدير برنامه ريزي

حسين حيدري

رئيس حسابرسي داخلي

... ...

رييس امور حقوقي و پيمانها

يوسف مياح

رييس حراست

سيد علیرضا حسینی نسب

رئیس پژوهش و فناوری

سيامك سيف

رئیس بازرسي فني

محمد مذهب جعفری

مدير منطقه خوزستان

نصرت اله میر

مدیر منطقه لرستان

سید حمید حسيني

مدير منطقه مركزي

امين گنجي

مدیر منطقه فارس

رضا جبارزاده

مدير منطقه شمالشرق

سیاوش اورنگی

مدیر منطقه اصفهان

مصطفی سلطانی

مدیر منطقه شمالغرب

مجتبی بشارتیان

مدیر منطقه تهران

قدرت الله سربازی

مدير منطقه غرب

محمد قرباني پور

مدير منطقه جنوبشرق

.... ....

مدير منطقه شمال

حمیدرضا كيهان پور

مدير منطقه خلیج فارس

سيد عزت اله ميرحسيني

رئيس روابط عمومي

علی احمدی پور

معاون عملیات خطوط لوله

محمد جعفر کوچکی

معاونت فنی خطوط لوله