شنبه 22 مرداد 1401

ارسلان رحیمی

مديرعامل

محمد فرخ

معاون مدیر عامل

علی حبیبی

مدیر خط لوله

احمد بهفرد

مدیر مخابرات

حسین حیدری

مدير منابع انسانی

ابوالقاسم زمانی

مدير کالا

احمد مدنی پور

مدير مالی

هادی شیخ مقدس

مدير مهندسی و طرح ها

طاهر عبدي

مدير برنامه ريزي

محمد مهدي اسدي

رييس امور حقوقي

سيد علیرضا حسینی نسب

رئیس پژوهش و فناوری

سيامك سيف

رئیس بازرسي فني

سید عزت اله میرحسینی

رئيس روابط عمومي

طهماسب غلامزاده

سرپرست حسابرسی داخلی

علی اکبر فضلی خانی

مدير منطقه مركزي

امين گنجي

مدیر منطقه فارس

رضا جبارزاده

مدير منطقه شمالشرق

سیاوش اورنگی

مدیر منطقه اصفهان

علي جعفر آقايي

سرپرست منطقه شمالغرب

مجتبی بشارتیان

مدیر منطقه تهران

قدرت الله سربازی

مدير منطقه غرب

محمد قرباني پور

مدير منطقه جنوبشرق

محمد مهدی جامعی

مدير منطقه شمال

حمیدرضا كيهان پور

مدير منطقه خلیج فارس

محمد مذهب جعفری

مدير منطقه خوزستان

نصرت اله مير

مدير منطقه لرستان

سيد مسلم مسلمي

معاون عملیات خطوط لوله

سلمان خزايي

معاونت فنی خطوط لوله