شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تاریخ: 27 اسفند 1399

افزایش ایمنی منطقه مسکونی چشمه شور با تعویض 150 متر لوله 10 اینچ

 

 

یکصد و پنجاه متر لوله در مجاورت فنس تأسیسات چشمه شور که دچار فرسودگی شده بود با هدف نوسازی و افزایش ایمنی در منطقه مسکونی روستای مجاور تعویض شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه تهران ، سعید فولادوند رئیس تعمیرات خط دربارۀ این پروژه که با مشارکت واحدهای نقلیه سنگین و سبک ، مهندسی خوردگی و HSE در مدت 24 ساعت به مرحلۀ اجرا در آمد ، گفت : پس از توقف خط ، 30 هزار لیتر نفت گاز از ولو امین آباد تخلیه و توسط تانکر بارگیری شد .

وی از عملیات HTP روی لوله در قسمت انتهائی برش به علت حصول اطمینان از خالی بودن آن به عنوان یکی از مراحل انجام این پروژه نام برد و افزود : همزمان با برشها در دو نقطه ، یک عدد صَدِل فیتینگ پشت ولو ورودی در محوطۀ تأسیسات وجود داشت که در اجرای عملیات برداشته شد و در ادامه اتصال به وسیلۀ جوشکاری انجام گرفت .

وی با بیان اینکه همۀ اقدامات همراه با ایمنی کامل و تحت کنترل صورت پذیرفت ، نو شدن لوله ها و ارتقاء ایمنی خط در محوطۀ مسکونی روستای چشمه شور را از مشخصات کیفی و نکات حائز اهمیت در این پروژه دانست و تصریح داشت : در عملیات مذکور لوله های تعویض شده پس از برشکاری و بارگیری در حضور نمایندۀ حراست چشمه شور با تریلی به ری انتقال داده شد .

روتیتر