شنبه 11 آذر 1402

منطقه غرب

منطقه غرب وظيفه انتقال نفت خام و فرآورده هاي نفتي را در ناحيه جغرافيايي غرب كشور در مسيرهايي به طول 236 و 171 و 127 و 21 كيلومتر بر عهده دارد. مركز اين منطقه در شهر كرمانشاه و در جوار پالايشگاه قرار دارد.

از وظايف اصلي منطقه غرب، تامين خوراك نيروگاه سيكل تركيبي سنندج ،‌ تامين خوراك نفت خام پالايشگاه كرمانشاه؛ تامين بخش اعظم فرآورده هاي سوختي استانهاي كرمانشاه و كردستان؛‌ تامين خوراك نفت سفيد پتروشيمي؛‌ تامين و نگهداري سيستم هاي مخابراتي حوزه استحفاظي و همچنين شركت هاي تابعه شركت ملي پالايش و پخش كرمانشاه، شركت نفت و گاز منطقه غرب،‌ پژوهشگاه صنعت نفت كرمانشاه؛بهداري نفت كرمانشاه، بيمارستان تخصصي نفت، كلينيك بهداري نفت و شركت مخابرات استان كرمانشاه، سرویس دهی به قرارگاه غرب در ایستگاه های مخابراتی سرخه دیزه، گاماکوه، نفت شهر، انتقال 8 خط تلفن از کرمانشاه به سرخه دیزه و نفت شهر؛‌ سرویس دهی به شرکت توانیر در سطح یک لینک 2mb/sو سرویس دهی به شرکت گاز استان کرمانشاه؛‌ تعمير و نگهداري كليه دستگاه‌هاي مراكز انتقال نفت و تأسيسات های تابعه؛ تعمير و نگهداري مسير خطوط لوله در حوزه استحفاظي مي باشد.

 

مراكز انتقال نفت : شهيد قمري ؛پايطاق؛ كرمانشاه

تاسيسات : كرمانشاه؛ سنندج

ايستگاه‌هاي مخابراتي: كرمانشاه، چشمه سفيد، چهار زبر، برف‌آباد، قلعه ترك، سرخه ديزه، پايطاق، گاماكوه، نفت شهر، ويان، برداسپی، ‌تاسيسات سنندج

 

نشاني: كرمانشاه ـ بلوار شهيد بهشتي - روبروي پارك شاهد

كدپستي 671499796                    تلفكس: 61698060

GHARB@IOPTC.IR