شنبه 11 آذر 1402

واحد پژوهش و فناوري

با توجه به گستردگي حوزه فعاليت­هاي اين شركت و ماهيت عملياتي آن به عنوان بزرگترين شركت خطوط لوله در منطقه خاورميانه، طيف نيازهاي پژوهشي شركت نيز از گستردگي و تنوع زيادي برخوردار است. بر همين اساس واحد پژوهش و فناوري با نگرشي فراگير بر نقش تحقيقات كاربردي در ارتقاي كيفيت و كميت عمليات نقل و انتقال مواد نفتي در كشور، ضمن بررسي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري روز، مسئوليت بررسي و شناخت نيازهاي تحقيقاتي و فناورانه شركت را حول محورهاي تعيين شده بعهده داشته و در اين راستا با استفاده از رهنمودهاي مديران و روساي محترم، تجارب همكاران متعهد و همچنين بهره گيري از توان علمي و پتانسيل دانشگاهها ، مراكز علمي/تحقيقاتي، شركت هاي دانش بنيان و پژوهشكده هاي كشور مي كوشد تا اهداف عاليه نوآوري و انتقال و بكارگيري تكنولوژي هاي برتر را محقق و نهادينه نمايد. در اين راستا اين واحد با تمامي ظرفيتهاي خود و بهره گيري از راهنمايي ها و مباحثات انجام گرفته در جلسات مستمر شوراي پژوهش و فناوري شركت كه تمامي آنها با حضور فعال مديرعامل محترم و ساير اعضاء محترم هئيت مديره شركت تشكيل مي گردد، ضمن نظارت بر طرح هاي در دست اجرا، پيشنهادات متعدد اجراي طرحهاي تحقيقاتي و فناورانه جديد را مطالعه و بررسي مي نمايد و با جهت دهي و تغييرات لازم در برخي از پيشنهادات واصله آنها را تا مراحل نهايي تصويب و عقد قرارداد رهنمون مي سازد. باستناد تبصره 1 ماده 5 نظام نامه پژوهش، فناوري و نوآوري وزارت نفت ( ابلاغيه شماره 424-2/20 مورخ 30/06/1399 مقام عالي وزارت وقت) و نامه شماره 33134/1401 مورخ 28/01/1401 معاون محترم وزير در امور مهندسي، پژوهش و فناوري، اعضاء محترم شوراي پژوهش و فناوري شركت عبارتند از:

 

مديرعامل (رئيس شورا)

مدير برنامه ريزي

معاون مديرعامل

مدير كالا

مدير خطوط لوله

مدير منابع انساني

مدير مخابرات

رئيس بازرسي فني

مدير مهندسي و طرحها

رئيس امور حقوقي و پيمان ها

مدير مالي

رئيس پژوهش و فناوري  (دبير شورا)

 

 

پروژه هاي پژوهشي مورد نياز

در سال 1401 با هدف دانش‌بنیان کردن مجموعه فعالیت‌های شرکت، احصاء چالش‌های فنی و عملیاتی و همچنین دستیابی به تولید داخل اقلام راهبردی، در ابتدا با استعلام از مدیریت‌ها/مناطق عملياتي/واحدهای فنی نسبت به جمع‌آوری نیازهای پژوهشی و فناورانه مورد نياز اقدام و پس از بررسی کارشناسی، طبقه‌بندی و گزینش نهایی این نیازها، شناسنامه مربوط به هرکدام تهیه و در نهايت در کتابچه مجموعه نیازهای فناورانه شرکت ملی پالایش و پخش ثبت گردید. در سال 1402 بروز رساني نيازهاي پژوهشي و فناوري در دست پيگيري مي باشد. بديهي است براساس مقررات و دستورالعمل هاي موجود و چارچوب هاي برگرفته از اين مقررات، RFP طرح هاي مورد نياز بترتيب اولويت از طريق سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوري (ساتع) اعلام فراخوان گرديده و در اختيار عموم دانشگاه ها، مراكز و موسسات پژوهشي، شركت هاي دانش بنيان قرار خواهد گرفت.

 

پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

واحد پژوهش و فناوري وظيفه ايجاد هماهنگي، هدايت و راهنمايي دانشجويان در راستاي حمايت از پايان­نامه هاي تحصيلات تكميلي را بر عهده دارد و تاكنون از 77 پايان نامه تحصيلات تكميلي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در حوزه هاي مختلف فني/غير فني مرتبط با فعاليت هاي شركت حمايت نموده و تقويت ارتباط فيمابين دانشگاه ها و صنعت نفت در راستاي تحقق اهداف صنعت نفت و گسترش پژوهش هاي توسعه اي و كاربردي در قالب حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي با موضوعات مرتبط با حوزه فعاليت ها و ماموريت خود را در دست پيگيري دارد. فهرست موضوعات مورد نياز از طريق سامانه ساتع اعلام فراخوان گرديده و در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت. فهرست عناوين پايان نامه هاي مورد حمايت بشرح زير مي باشد:

 • سنجش بهره­وري خطوط انتقال مواد نفتي
 • بهينه سازي كنترل ايستگاه هاي پمپاژ با استفاده از كنترل فازي
 • بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت در ارتقاء دانش و مهارت كاركنان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت
 • بررسي خرابي و تخمين عمر پره توربين از جنس سوپر آلياژ
 • ارزيابي ريسك خطوط لوله نفت و فراورده با استفاده از روش پيشنهادي كنت
 • استقرار سيستم نگهداري و تعميرات با رويكرد قابليت اطمينان RCM بر روي توربين هاي گازي خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب
 • تاثير متغيرهاي جمعيتي و پاداشها بر تعهد و تمايل به ترك خدمت كاركنان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه ارستان
 • شبيه سازي عملكرد توربين گازي با خنك كن ورودي
 • مطالعه تحليلي ، عددي و تجربي تاثير پارامترهاي موثر بر فرآيند هيدرو فرمينگ لوله
 • بررسي آزمايشگاهي مقاومت نهايي، مد كمانشي و فراكمانشي خطوط لوله فراساحل تقويت شده با سخت كننده هاي حلقوي تحت فشارهاي هيدرو استاتيك و نشست
 • تبيين كيفيت زنان ساكن در شهرك هاي مركز انتقال نفت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • رابطه بين توانمند سازي مديران و كارآفريني در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • شناسايي چالش هاي فراروي اجراي متدولوژي شش سيگما در بخش خدمات دولتي
 • تحليل ترموديناميكي اثرات تزريق آب بر افزايش راندمان يك سيكل هيبريدي توربين گاز و پيل سوختي اكسيد جامد در نيروگاههاي حرارتي
 • لايه سنجي مخازن نگهداري فرآورده هاي نفتي با بكارگيري امواج فراصوت
 • رابطه بين معنويت و رضايت شغلي در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • تشخيص عيب نا هم راستايي در موتورهاي القايي با بكارگيري يكي از روش هاي مبتني بر مدل
 • رابطه ميان يادگيري سازماني با نوآوري فني و فرهنگ سازماني در واحد هاي عملياتي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • شناسايي عوامل موثر در جابجايي كاركنان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران-منطقه جنوب شرق
 • ارزيابي ريسك روشهاي تامين مالي پروژه ها در شركت هاي پروژه محور
 • تاثير انرژي درياي مازندران بر امنيت ملي ايران با نگاه ويژه خطوط لوله منطقه و ايران
 • تشخيص رشد ترك خستگي فولاد AISI4140  استفاده شده در مخازن تحت فشار با روش آكوستيك ايميشن
 • بررسي تاثير سبك هاي مديريت تعارض بر رضايت شغلي و عملكرد نوآورانه كاركنان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان
 • اولويت بندي انتخاب پيمانكاران با استفاده از DEA/AHP در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • بررسي رفتار ديناميكي لوله هاي مدفون در سطوح شيبدار(مطالعه موردي:رودخانه سيلاخور دورود)
 • ارزيابي تاثير خاك ساختگاه بر خطوط لوله نفت مدفون قوسي شكل، عبوري از زير بستر رودخانه
 • مانیتورینگ کف مخازن نفتی جهت استفاده در سیستم های R.O.V
 • شبيه سازي عيب بيرينگ الكترو موتور القايي به روش تابع سيم پيچ
 • بررسي تاثير مديريت دانش بر نوآوري سازماني در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • ارزيابي خواص كاربردي پوشش هاي نانو ساختار دماي بالا
 • رابطه رفتار شهروندي سازماني (OCB)  با وي‍ژگيهاي سازمان يادگيرنده، در بين كاركنان شركت خطوط لوله و مخابرات
 • بررسي كارايي فيلترهاي توليد شده از لايه هاي نانو ليفي در جذب ناخالصي و آلودگي سوخت ديزل
 • كنترل توان راكتيو به منظور افزايش بازده و ارتقا امنيت  در شبكه هاي هوشمند
 • طراحي و كنترل بهينه ي سيستم هيبريد خورشيدي PV‌ و بادي در منازل مسكوني و مناطق دور افتاده
 • عوامل و زمينه هاي موثر بر ايجاد نا امني در تاسيسات نفتي استان خوزستان در دهه هشتاد
 • تحليل خطوط انتقال متصل به برقگير در حضور صاعقه در حوزه فركانس بر پايه مفاهيم كيفي جديد در الكترومغناطيس
 • بررسي خزش بر روي پره هاي متحرك رديف اول توربين سولار
 • بررسي كيفيت آموزش بهداشت، ايمني و محيط زيست در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه تهران
 • جایابی و تعیین اندازه بهینه خازن های موازی درشبکه های توزیع عملی با استفاده از الگوریتم آموزش- یادگیری
 • سیستمهاي  تولید پراکنده و امکانسنجی استفاده، و مکانیابی تولید پراکنده به منظور افزایش بازده و ارتقاء امنیت یک زیر شبکه برقی
 • پياده سازي روش تركيبي بر مبناي آنزمايشات تجربي، شبيه سازي و سيتمهاي هوشمند به منظور بهينه سازي بارهاي حرارتي ماشينكاري در محور توربيي اينكونل 718
 • مقايسه كاربردي خواص و خصوصيات پوششهاي پلي اتيلن سه لايه پلي اورتان و Fusion Bonded Epoxy
 • تحليل و ارزيابي روشهاي نگهداري و تعميرات و انتخاب بهترين روش با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تئوري خاكستري در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران-منطقه مركزي
 • انتخاب بهترین مسیر جهت اجرای خطوط لوله  نفت وبهترین مکان جهت احداث مراکز انتقال نفت برمبنای تصمیم گیری چند معیاره
 • تشخيص نشت نفت با استفاده از الگوريتم‌هاي جداسازي تصاوير فراطيفي
 • کنترل تاثيرات دمايي در تشخيص خوردگي بوسيله امواج آلترسونيک در خطوط انتقال سيال
 • بررسي عملكرد فيلتر هوا در توربين گاز و ارزيابي انواع روشهاي تست كارايي آنها
 • طراحي کنترل کننده فشار بر اساس منطق فازي با استفاده از سيستم SCADA
 • مدل سازي و بهينه سازي سيستم اتصال زمين مخازن ذخيره مواد نفتي
 • بررسي يک سيستم كنترل سرعت موتورالقايي حلقه بسته برپايه اينورترهای منبع امپدانسي وبهبود عملكرد آن
 • تشخیص نشتی در خطوط لوله هیدروکربن ها با استفاده از تبدیل موجک، روشهای هوشمند و تکنیک های آماری
 • آشکار سازی عیب گردش روغن در یاتاقان لغزشی موتور القایی سه فاز
 • بررسي دلايل تخريب لوله مدفون انتقال نفت خام گچساران -شيراز
 • بررسي ولتاژ القاء شده AC و خوردگي Ac در خطوط لوله انتقال نفت و گاز انتقال مدفون ناشي از تاثير خطوط انتقال هوايي
 • ارزيابي هيدروليكي خط لوله 22 اينچ انتقال فرآورده سمنان به شاهرود در سناريوهاي مختلف بهره برداري
 • بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر كاهش مخاطرات شغلي در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران-منطقه خوزستان
 • مدل سازي جريان مغشوش بر روي پروانه پمپ گريز از مركز نوعي
 • رتبه بندی عوامل موثر در مدیریت پروژه های عمرانی مبتنی بر کاهش زمان و هزینه اجرا به روش تاپسيس فازي
 • بهينه سازي پارامترهاي موثر بر شكل گيري امولسيون هيدروكربن سنگين در آب با كمك بيوامولسيفاير توليد شده توسط سويه ي بومي باكتري Bacillus Licheniformis
 • بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم AA6070 اكستروژن شده در كانالهاي هم مقطع زاويه دار ECAP
 • بررسي آزمايشگاهي و تئوريك رفتار خطوط لوله انتقال تحت تاثير تركيب نيروي محوري و خمشي
 • مطالعه و بررسي شاخصهاي كليدي مديريت و عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست در نظام مديريت HSE در پيمانكاران شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • كنترل پيش بين موتور القايي تغذيه شده توسط اينورتر چند سطحي
 • طراحي و شبيه سازي روشي جديد جهت تشخيص مدولاسيون پيچيده بين پالسي قطار پالس هاي راداري
 • ایجاد نانو پوشش مس کروم بر روی سطح کلوزرگیت ولو از جنس فولاد کربن دار به روش آلیاژ سازی مکانیکی  
 • تشخیص هوشمند نابالانسی در روتورها با استفاده از داده های ارتعاشی  
 • ارائه مدلي رياضي براي برنامه ريزي تعميرات توربين هاي گازي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • بررسی رفتار ترک خوردگی تحت تنش لوله های انتقال نفت در محل تعمیر موضعی با روش جوش وصله دستی و نیم لوله
 • ارزيابي ريسك خطوط لوله انتقال نفت بر مبناي بوتاي فازي
 • مدل سازی و شبیه سازی به منظور برآورد رسوبات واکس خط لوله نفت خام ایران
 • تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت پروژه­های صنعت نفت با رویکردهای پایداری و مدیریت دارایی های فیزیکی و استفاده از گسترش کارکرد کیفیت مطالعه موردی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 • بررسی انتشار نفت خام در حضور ذرات رس و نانو رس بنتونایت در چگالی های گوناگون
 • طراحی پیگ هوشمند شار نشتی مغناطیسی (MFL) بمنظور شناسایی مکان خوردگی و عیوب در لوله های فلزی
 •       ارزيابي ريسك ديناميك خطوط لوله انتقال نفت خام با استفاده  از شبكه بيزين  
 • تصفيه پساب نفتي با روش انعقاد الكتروشيميايي بهبود يافته با اكسيداسيون پيشرفته الكتروشيميايي
 • بررسي عددي تاثير نانوسيال آلومينا-اكسيد مس/آب بر انتقال حرارت در يك خط لوله نفت خام با حركت براوني و ميدان مغناطيسي
 • بررسي رفتار خوردگي پوشش نانوكامپوزيتي Al2O3/WC به روش PEO بر آلومينيوم پوشش داده شده روي فولاد

 

حمايت از مقالات ارائه شده توسط همکاران محترم

براساس دستورالعمل نحوه تشويق و حمايت پژوهشگران در ارائه مطالب علمي از سال 1387 الی 1397 از 117مقاله ارائه شده توسط همكاران محترم شركت در نشريات، سمينارها و مجامع علمي داخلي و خارجي حمايت گرديده است. براساس ابلاغ مصوبه شماره 15337-1141/508 مورخ 97/04/10 هیئت مدیره محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهاي نفتي ايران، موضوع حمایت از مقالات ارائه شده توسط هماران محترم از دستور کار خارج گردید.

 

فرآيند تصويب خواهي پروژه هاي پژوهشي

نظام نامه پژوهش، فناوري و تجاري سازي وزارت نفت با رويكرد توسعه درونزا و برون نگر و با هدف ارتقاء توانمندي فناورانه و ايجاد هماهنگي هاي لازم ميان بازيگران پژوهش و فناوري وزارت نفت تدوين و ابلاغ شده است. بمنظور دستيابي به اين اهداف، با تدوين نقشه راه فناوري، فرآيندهاي توليد نمونه پايلوت، نيمه صنعتي و تجاري­سازي محصول و فرايند استفاده از بستر قراردادهاي عملياتي جهت توسعه فناوري (تحت عنوان پيوست فناوري) و نيز فرآيند تعريف پروژه براي حل مسائل و چالش هاي جاري پژهشي و فناورانه صنعت نفت، تببين گرديده است. اين نظام نامه به دنبال تحقق اهدف حل مسايل و چالش هاي پژوهشي و فناورانه جاري صنعت نفت در سطوح مختلف، توسعه و تجاري سازي فناوري هاي راهبردي صنعت نفت در بستر زيست بوم و ارتقا توانمندي فناورانه شركت هاي عملياتي، دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در سطوح مختلف مي باشد.

نظام نامه جديد باستناد نامه شماره 424-2/20 مورخ 1399/06/30 مقام عالي وزارت ابلاغ گرديده و از تاريخ ابلاغ اين نظام نامه، نظام نامه پيشين و از تاريخ ابلاغ هر شيوه نامه تمامي ابلاغيه ها، دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي مرتبط با شيوه نامه ابلاغ شده و مغاير با اين نظام نامه، كان لم يكن اعلام گرديده است. فرآيند تصويب خواهي طرح هاي پژوهشي براساس فرآيندهاي مندرج در نظامنامه بشرح ذيل پيگيري مي گردد كه براي هريك از فرآيندهاي مذكور، توضيحات لازم بهمراه نمودار جريان كار فرايند و ماتريس مسئوليت فرآيند ارائه گرديده است.

 

 1.  توليد نمونه پايلوت (محصول/فرآيند) فناوري در بستر زيست بوم و از طريق قراردادهاي پژوهشي
 2. توليد نمونه نيمه صنعتي و تجاري سازي فناوري در بستر زيست بوم
 3. ارتقاء توانمندي فناورانه صنعت نفت از طريق قراردادهاي عملياتي (پيوست فناوري)
 4. حل مسايل و چالش هاي جاري پژوهشي و فناورانه صنعت نفت در بستر زيست بوم

 

فرمها

 1. فرم درخواست پروژه پژوهشي (RFP)
 2. فرم پيشنهاد پروپوزال پروژه پژوهشي
 3. فرم پيشنهاد پايان نامه تحصيلات تكميلي
 4. دستورالعمل نحوه نگارش و تدوين گزارشات

 

دستورالعمل ها

 1. نظام نامه پژوهش، فناوري و تجاري سازي وزارت نفت – ابلاغيه شماره 424-2/20 مورخ 30/06/1399 مقام عالي وزارت

 

پژوهش هاي منابع انساني

باتوجه به ضرورت راهبري و هدايت و ايجاد هماهنگي هاي لازم درخصوص انجام پژوهش هاي منابع انساني و نهادينه سازي، گسترش و ساماندهي پژوهش هاي توسعه اي و كاربردي در اين حوزه و جلوگيري از موازي كاري و انجام پژوهش هاي تكراري، براساس دستورالعمل شماره 2120005 ابلاغي از سوي معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، كميته تخصصي پژوهش هاي منابع انساني در شركت بمنظور اولويت بندي، بررسي و تصويب نيازهاي پژوهشي در حوزه منابع انساني و نظارت مستمر و دقيق بر نحوه اجراي پروژه هاي مورد اشاره، در سال 1397 تشكيل و فعاليت خود را حول وظايف تعريف شده آغاز كرده است.

 

پروژه هاي پژوهشي/فناورانه

 1. پروژه هاي تحقيقاتي خاتمه يافته از سال 1390
 • بهبود بهره وري و مديريت برنامه ريزي سامانه حفاظت كاتديك خطوط لوله با طراحي سيستم اتوماتيك جمع آوري، ذخيره سازي و انتقال سيستم حفاظت كاتديك
 • ارائه فرمولاسيون مواد بازدارنده خوردگي خطوط انتقال با هدف افزايش كارايي و كاهش دوز مصرف (پروژه پژوهشي فني برتر در سطح وزارت نفت در ششمين جشنواره پژوهش و فناوري در سال 1393)
 • بازرسي لوله با استفاده از روش نگاشت مغناطيسي تنش    
 • طراحي و ساخت سيستم مونيتورينگ انتقال فرآورده هاي نفتي به روش توموگرافي صنعتي
 • طراحي و ساخت سيستم كنترل دور براي الكتروموتور ولتاژ متوسط
 • عيب يابي مخازن نگهداری با استفاده از روش آزمون غير مخرب آكوستيك اميشن
 • عيب يابي ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از روش آزمون غير مخرب آكوستيك اميشن
 • ارتقا سيستم پايش وضعيت و عيب يابي براي مجموعه سه الكترو پمپ شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • طراحي و ساخت سه دستگاه  رادار GPR قابل نصب در جلوی خودرو برای جستجوی لوله ها و نشتی ها
 • انتگراسیون انرژی در مراكز انتقال نفت خط لوله مارون/اصفهان
 • مطالعه اولیه منطقه سرخون  جهت بررسی مورد احتمالی آلودگی چشمه آب منطقه
 •  طراحي و راهبري سيستم وتلند مركز انتقال نفت ايده لو
 • مطالعات ژئو فیزیک بمنظور تعیین محل آلودگی منطقه سرخون فاز اول
 • آماده سازی محل ساخت یکانهای تصفیه خانه و محوطه تفکیک آبهای سطحی از پساب های بهداشتی مرکز انتقال نفت ایده لو
 • مطالعات ژئوتكنيك و حفر چاه بمنظور تعيين محل آلودگي و آبخوان منطقه سرخون (فاز دوم)
 • بررسي كاهش خوردگي بيولوژيكي خطوط لوله پوشش داده شده با نانو كامپوزيت اكسيد روي/اكسيد نيكل
 • ارزيابي عملكرد توربين هاي گازي براساس استاندارد ASME
 •  شناسايي و ارزيابي خطرات HSE بهره برداري شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران با روش JHA
 • مطالعات ژئوفیزیک جهت تعیین مسیر انتشار و محدوده آلودگی چاه شماره 9 جیتو
 • طراحی و ساخت سیستم هوشمند برای مدیریت یکپارچه آبکشی از مخازن
 • طراحي، ساخت و نصب چهار دستگاه غبارسنج لیزری بر روي توربين مركز انتقال نفت تنگه فني
 • پایش و تحلیل ريسک خوردگی ناشی از القای جريان متناوب خطوط لوله انتقال مواد نفتی
 • طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد پلاكتهاي هوشمند پليمري جهت جلوگيري از نشت جريان در لوله‌هاي انتقال نفت شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • پايش كارايي بازدارنده خوردگي بمنظور هوشمندسازي و بهينه سازي دوز مصرف با هدف تجاري سازي برند
   OCI158
 • ارزيابي براي ایجاد، اجرا و استقرار سيستم پایش وضعیت (CBM) براي تجهيزات اصلي دوار با استفاده از تكينك آناليز ارتعاشات در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه تهران
 • ارزيابي عملكرد توربين هاي گاز بر اساس استاندارد ASME و نصب سامانه نرم افزاري پايش آنلاين
 • بررسی اثر پدیده‌ فرونشست زمین و امکانسنجی مطالعات خطر زمین لرزه بر لوله های انتقال نفت جنوب تهران
 • بازطراحي و ساخت قسمتي از آنتن سهموي 75/7 - 125/7 گيگاهرتز ابعاد 10 فوتي

 

 1. پروژه هاي تحقيقاتي در دست اجرا
 • آشکار سازي توزيع شده براي تشخيص  و موقعيت يابي نشتي مواد نفتي و حفاظت فيزيکي کريدور درخطوط لوله انتقال نفت توسط فيبر نوري
 • طراحي و نصب دو دستگاه کوپلینگ هیدرواستاتیک با ظرفیت انتقال توان متغیر در مركز انتقال نفت ري/شاهرود
 • پژوهش، توسعه فناوري، ساخت، نصب و راه‏اندازي 3 دستگاه سيستم كنترل دور(VFD) براي الكتروموتورهاي
   6 كيلو ولتي 3425 كيلوواتي مركز انتقال نفت بندرعباس
 • طراحي سامانه نشت یاب خطوط لوله انتقال نفت PLD

 

 1. تفاهم نامه هاي همكاري علمي/فني
 • بمنظور انجام همكاري هاي علمي- اجرايي و آموزشي- عملياتي، ارائه خدمات تخصصي و مشاوره اي و ايجاد بستري مناسب جهت شناخت، پيش بيني و مديريت سوانح ناشي از مخاطرات طبيعي و زمين شناسي در مسير خطوط انتقال انرژي شركت و شناسايي، جانمايي و تعيين نوع، درجه و چگونگي اثرگذاري مخاطرات زمين شناسي، پيش بيني آثار و پيامدهاي رخدادهاي آتي و برنامه ريزي و ارائه خدمات فني و مهندسي زمين شناسي براي اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي خط لوله يا شناسايي مسير هاي جايگزين و توليد اطلاعات پايه علوم زمين با هدف شناخت محيط هاي ايمن و مناسب جهت انجام فعاليت هاي مورد نياز شركت در جهت توسعه پایدار، تفاهم نامه همكاري با سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور در تاريخ 01/06/1400 بمدت 3 سال منعقد گرديده است.
 • با عنایت به نامگذاري سال 1401 بنام "توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين" و در اجراي منويات مقام معظم رهبري بمنظور استفاده حداكثري از توانمندي و ظرفيت هاي علمي، فني شركت هاي دانش بنيان و پارك هاي علم و فناوري و به استناد نقشه راه تحول دانش بنیان و در راستای انجام وظایف و رسالت های این شرکت، جلسات متعددي در سطوح مديريتي و كارشناسي طي سالجاري با شركت هاي دانش بنيان مختلفي برگزار كه ماحصل آن پس از بررسي و جمع بندي، انعقاد دو تفاهم نامه همكاری علمی، فنی با شرکت دانش بنیان صنعت کاران الكترونیك مراغه در تاريخ 15/06/1401 بشرح زير بوده است:
 1. اجرای پروژه بومی سازی، ساخت و اجرای بازرسی داخلی خطوط لوله انتقال نفت با استفاده از پیگ هوشمند
 2. اجرای پروژه بومی سازی، ساخت و اجرای سیستم نشت یاب و انشعاب یاب خطوط لوله

 

ركتيفاير هوشمند سيستم حفاظت كاتدي

در دستگاه ركتيفاير ساخته شده با بهره گيري از تكنولوژي سوئيچينگ، حساسيت دستگاه نسبت به برق ورودي كاهش يافته بطوريكه قابليت كار در حالتهاي تكفاز تا كاهش ولتاژ به ميزان 110 ولت، دو فاز و نامتعادلي سه فاز را دارا مي باشد. همچنين طراحي ماژولار، كاهش چشمگير وزن و ابعاد دستگاه و افزايش راندمان به دليل حذف ترانس و مخزن روغن از ساختمان آن، خود تنظيمي، امكان بهره گيري از انرژيهاي نو مانند پيل هاي خورشيدي بعنوان منبع تغذيه ورودي، سهولت تعمير و نگهداري و قابليت اتصال به سيستم تلفن همراه و اطلاع از وضعيت دستگاه در هر لحظه با استفاده از SMS را از ديگر قابليت ها و مزاياي اين ركتيفاير هوشمند مي باشد.

 

بازدارنده خوردگي با نام تجاري OCI-158

محصول توليدي با عنوانOCI-158   با محافظت به ميزان 97.5 %  در غلظت ppm20 ، از لحاظ عملکرد دوز مصرف تا 50% کاهش در مصرف نسبت به نمونه بازدارنده خوردگی صنعتی مورد استفاده در حال حاضر را نشان می دهد (تاييديه مربوطه از پژوهشگاه صنعت نفت اخذ شده است). همچنين مراحل ثبت اختراع ليسانس مربوط به فرمولاسيون بازدارنده خوردگي ساخته شده در اداره كل مالكيت صنعتي به نام شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در دست اقدام مي باشد.

 

دستگاه ليزر اندازه گيري ميزان گرد و غبار ورودي به توربين گاز

مهمترین کاربرد این دستگاه در سیستمهای هوازی (وابسته به خلوص هوای ورودی) است. دستگاههایی که به هوای ورودی و کیفیت آن بسیار حساس بوده و باید مقدار هوای مصرف شده توسط آنها از درجه کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. با کاربرد نور لیزر به عنوان یک آشکار کننده وجود ذره غبار و گرد و خاک، می توان قطر متوسط و تعداد ذرات عبوری را بر حسب حجم هوای عبوری از نقطه دید اپتیکی، اندازه گیری نمود. با استفاده از این دستگاه، به صورت شبانه روزی پایش آنلاین و یا نمونه گیری تصادفی از میزان گرد و غبار و ذرات عبوری از داکت ورودی هوای توربین گازی امكان پذير مي گردد. استفاده از اين سيستم در دراز مدت سبب خواهد شد تا هزینه تعمیر و نگهداری و نیز تعداد خرابی های ناشی از ورودی گرد و غبار به درون محفظه های احتراق و تغییرات دمایی ناخواسته بر روی پره های توربین به شدت کاهش پیدا کند. همچنین به طول عمر مفید توربین ها افزوده خواهد شد.


 

احراز رتبه سوم پروژه پژوهشي فني برتر در سطح شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفت براي پروژه تحقيقاتي "تبديل انرژي هدر رفته در ايستگاهه اي فشارشكن به انرژي الكتريكي"  ايران در سال 1386-1385 

    دانلود

احراز عنوان پروژه پژوهشي فني برتر در سطح صنعت نفت براي پروژه تحقيقاتي" ارائه فرمولاسيون مواد بازدارنده خوردگي خطوط انتقال نفت با هدف افزايش كارايي و كاهش دوز مصرف" در ششمين جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نفت براي سال 1393 – 1392

    دانلود

روابط عمومي قلب تپنده و مغز متفكر سازمان ها

روابط عمومي قلب تپنده و مغز متفكر سازمان ها براي اولين بار اتحاديه جهاني ارتباطات روزي را تحت عنوان «روز ارتباطات» نامگذاري كرد و در سال 2005 ميلادي نام اين روز به روز «جامعه اطلاعاتي و ارتباطات» تغيير يافت. در ايران ن... ادامه »
تاریخ: 29 اردیبهشت 1394 09:25        نویسنده:    

چكيده مقاله احمد سلاجقه پور منطقه جنوبشرق

تدوين استراتژي صنعت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در چشم انداز بلند مدت     پژوهش حاضر با بررسي عوامل خارجي و داخلي صنعت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در افق بلند مدت و شناسايي نقاط قوت و ضعف صنعت موجود و تهديدات و فرصت هاي پيش رو طي مشو... ادامه »
تاریخ: 16 مهر 1391 12:58        نویسنده:    

چكيده مقاله وحيد روستايي منطقه مركزي

مدل سازي مديريت زمان و ريسك بر اساس PMBOK در پروژه هاي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و راهكارهاي بهبود در طرح هاي عمراني مشكلات متعددي از قبيل مدت زماني كه پروژه به طول مي انجامد، وجود دارد و لذا عدم پيشرفت پروژه هاي عمراني طبق برنامه ضرر ... ادامه »
تاریخ: 16 مهر 1391 12:58        نویسنده:    

چكيده مقاله سعيد ممتحن منطقه تهران

رويكرد كاربردي فرآيند هات تپ و استاپل در تعميرات خطوط لوله انتقال     در اين مقاله قصد داريم ضمن معرفي روش هاي تپ استاپلينگ و استانداردها و دستورالعمل هاي مربوطه، به برتري اين تكنيك از ديدگاه صرفه جويي اقتصادي، ايمني، بهداشت و محيط زيس... ادامه »
تاریخ: 16 مهر 1391 12:58        نویسنده:    

چكيده مقاله فرهاد منصوري مديريت مهندسي و طرحها

قراردادهاي طراحي، تداركات كالا و مديريت بر اجرا (EPCM) روش جايگزين مناسب براي اجراي برخي از پروژه هاي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران   طي سال هاي اخير براي اجراي اكثر پروژه هاي بزرگ و سرمايه اي در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران روش... ادامه »
تاریخ: 16 مهر 1391 12:56        نویسنده:    

چكيده مقاله محسن فراكش- امور مهندسي و طرحها

تكنيكFEED  و لزوم بكارگيري آن در پروژه هاي نفت و گاز با نگاهي دقيق به آنچه در مورد پروژه هاي نفت و گاز گزارش داده مي شود، اين نظر در ذهن نقش مي نددد كه در اين پروژه ها، هزينه هاي تخميني از حد خود تجاوز كرده، برنامه هاي زماني تحقق نيافته و كيف... ادامه »
تاریخ: 15 مهر 1391 09:55        نویسنده:    
نقش مخابرات در ICT صنعت نفت- محمد رضا نيك روش فرد

نقش مخابرات در ICT صنعت نفت- محمد رضا نيك روش فرد

نقش مخابرات در ICT صنعت نفت   در عصر ارتباطات بهره گيري از فن آوري روز ارتباطات و مخابرات صنعتي جهت نيل به اهداف هر سازماني يكي از مهمترين عوامل ارتقا بهره وري محسوب مي گردد . نقش مخابرات صنعت نفت بعنوان بازوي مخابراتي چهارمين تولي... ادامه »
تاریخ: 11 مهر 1391 13:27        نویسنده:    
پیش بینی مکان خوردگی خطوط لوله انتقال نفت و گاز مبتنی بر روش آماری نظریه رکوردها

پیش بینی مکان خوردگی خطوط لوله انتقال نفت و گاز مبتنی بر روش آماری نظریه رکوردها

 مقدمه   یکی از مسائل مهم در نگهداری و بهره برداری از خطوط انتقال نفت و گاز تشخیص و پیش بینی محل و میزان خوردگی براساس اطلاعات موجود می باشد. این پیش بینی ها می تواند جلوگیری از بروز حوادث ناشی از خوردگی خطوط لوله و در برنامه ریزی و ... ادامه »
تاریخ: 19 تیر 1390 13:23        نویسنده:    

روابط عمومی دانش محور و آینده ی روابط عمومی

    روابط عمومی به عنوان بخشي از وظايف مديريت سازمان، عملي ممتد و برنامه ريزي شده است که از طریق آن افراد می کوشند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آن ها سرو کار دارند به دست آورند. براین اساس    می توان مجموعه فعالیت های رو... ادامه »
تاریخ: 07 تیر 1390 11:18        نویسنده:    
ضرورت استفاده از شیرهای اتوماتیک بین راهی در خطوط لوله انتقال نفت

ضرورت استفاده از شیرهای اتوماتیک بین راهی در خطوط لوله انتقال نفت

مقاله برگزيده سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز تهيه كننده : علي جعفر آقايي رئيس تعميرات ابزار دقيق منطقه شمال   نفت اگرچه يك منبع بسيار با ارزش جهت توليد انرژي و بسياري از مواد شيميايي است اما عدم دقت کافی در مراحل استخراج و انتقال... ادامه »
تاریخ: 06 تیر 1390 11:20        نویسنده:    

مقایسه کاربرد الکتروموتور آسنکرون قفسه سنجابی و توربین گازی در مراکز انتقال نفت

  مقاله برگزيده دومین کنفرانس تجهیزات دوار تهيه كننده : علي جعفر آقايي رئيس تعميرات ابزار دقيق منطقه شمال   مقایسه کاربرد الکتروموتور آسنکرون قفسه سنجابی و توربین گازی در مراکز انتقال نفت چکیده مقایسه ی صورت گرفته میان استفاده از ال... ادامه »
تاریخ: 12 خرداد 1389 12:05        نویسنده:    
از سامان تا سجزي

از سامان تا سجزي

دو سال پيش در حادثه اي كه به حادثه سامان معروف شد مقدار قابل ملاحظه اي نفت خام به زاينده رود سرازير شد. در آن حادثه به خاطر بي دقتي عوامل اجرايي اداره ي راه و ترابري استان چهارمحال بختياري هزينه هايي از جمله هزينه ي هدر رفت نفت خام و هزينه هاي مربوط ... ادامه »
تاریخ: 28 فروردین 1389 14:02        نویسنده:    
« اصلاح الگوي مصرف ....» / رهنمودي جامع و فراگير

« اصلاح الگوي مصرف ....» / رهنمودي جامع و فراگير

    به دنبال پيام مقام معظم رهبري در نوروز سال 1388 درخصوص ضرورت اصلاح الگوي مصرف ، بررسي ها و تحقيقات مختلفي توسط محققين و مجامع علمي كشور در اين رابطه انجام گرفت ، كه نتايج حاصل از تمامي بررسيهاي بعمل آمده ، از طرفي بر ضرورت و اهميت فرم... ادامه »
تاریخ: 24 اسفند 1388 11:38        نویسنده:    
مديريت تعارض

مديريت تعارض

    گردآوري و تنظيم : پژوهــش و توسعــه زمستان 88   1- مقدمه تعارض، اختلاف در رسيدن به هدفهاي سازمان است ، امروز نيروي‌ انساني‌ به‌ عنوان‌ اصليترين‌ دارايي‌ سازمانها و به‌ عنوان‌ مزيت ‌رقابتي‌ آن مطرح‌ است‌ وجود همكاري‌ و همدل... ادامه »
تاریخ: 15 اسفند 1388 19:06        نویسنده:    
انواع ماهواره و كاربرد هاي آن

انواع ماهواره و كاربرد هاي آن

    گردآوري و تنظيم : پژوهــش و توسعــه زمستان 88   1- مقدمه ماهواره، يا قمر مصنوعي (Artificial Satellite) ، به دستگاه‌هاي ساخت بشر گفته مي‌شود که در مدارهايي در فضا به گرد زمين يا سيارات ديگر مي‌چرخند، (ماه، زمين و ساير... ادامه »
تاریخ: 15 اسفند 1388 18:56        نویسنده:    
اصول و مباني 5S در مديريت كيفيت

اصول و مباني 5S در مديريت كيفيت

  عنوان مقاله اصول و مباني 5 S     مشخصات تهيه كننده نام و نام خانوادگي: محسن دهداري نژاد شماره تماس:66152276 ميزان تحصيلات: دانشجوي كارشناسي ارشد سمت:كارشناس واحد پژوهش و فناوري   اصول و مباني  5S 1-مقدمه: يكي ا... ادامه »
تاریخ: 23 آبان 1388 17:12        نویسنده: