یکشنبه 02 آبان 1400

مديريت مهندسي و طرح ها

 

پروژه هاي در حال اجرا

·        انجام مطالعات زيست محيطي پروژه هاي آتي

·        احداث سایت اداری-صنعتي مركز منطقه خوزستان-اهواز

·        جمع آوري اطلاعات ، طراحي و پياده سازي سامانه اطلاعات مكاني (GIS)

·        احداث تاسيسات انتهايي كرمان به روش EPC

·        احداث تاسيسات انتهايي انبار پخش ملاير به روش EPC

·        تكميل عمليات باقيمانده احداث مخازن 40 ميليون ليتري ري/خطوط لوله ارتباطي

·        تغييرمسير خط لوله 8 اينچ فرآورده درمحدوده شهرگرگان

·        پروژه تعويض خط لوله "30به طول تقريبي 67 كيلومتر حد فاصل مراكز انتقال نفت مارون 1و 3 (محدوده كيلومتر هاي661+18 تا 770+86)

·         تكميل لوپ "16 يزد/نائين بطول تقريبي 99 كيلو متر  بصورت E.P.C

·         احداث سيستم آتش نشاني واعلام و اطفاء حريق در تاسيسات و مراكز انتقال نفت خام و فرآورده ري

·        تكميل احداث مخازن در مراكز انتقال پايطاق و نفت‌شهر بر اساس برچيني مخازن افرينه

·        خدمات مهندسی وجمع آوری اطلاعات/طراحی وپیاده سازی GIS تاسيسات

·        نصب تجهيزات  GPS  ايستگاهي جهت بهره برداري از اطلاعات مكاني GIS

 

 

پروژه هاي آتي

·        پروژه انتقال نفت خام وارداتی غرب کشور

·        معکوس سازی خط لوله ً10 تنگ فنی / دره شهر

·        انجام طرح مطالعاتي خط لوله انتقال نفت خام کرکوک –تنگ فنی

·         احداث خط لوله "16 رفسنجان/يزد بطول تقريبي 228 كيلومتر  بصورت E.P.C

·         احداث دو تلمبه خانه در مراكز انتقال نفت رفسنجان و يزد بصورت E.P.C

·         احداث سيستم نشت ياب حدفاصل رفسنجان/نايين

·         احداث سيستم آب‌آتش‌نشاني و  اعلام و اطفاء حريق در مارون 1و2و3

·         احداث سيستم آب‌آتش‌نشاني و  اعلام و اطفاء حريق در مارون 4 تا 8

·       احداث سيستم هاي آب آتش نشاني ساير تلمبه خانه ها و تاسيسات

·        افزايش ظرفيت خط لوله فرآورده ري-ساري (جايگزيني بخشهاي خطوط لوله "12 موجود با "16) به صورت EPC

·        تغيير مسير خط لوله 30 اينچ مارون - اصفهان در محدوده باغملك به طول تقريبي 10 كيلومتر

·        مقاوم سازي تلمبه خانه ها

·        پايداري و مقاوم سازي لرزه‌اي كليه مسير خطوط لوله

o       پايداري و مقاوم سازي لرزه‌اي مسير خطوط لوله نكا/ري به طول 311 كيلومتر

o       پايداري و مقاوم سازي لرزه‌اي مسير خطوط لوله ري/رشت به طول 318 كيلومتر

o       پايداري و مقاوم سازي لرزه‌اي مسير خطوط لوله مارون/اصفهان

o       پايداري و مقاوم سازي لرزه‌اي ساير مسيرهاي خطوط لوله به طول 9826 كيلومتر

·        عبورخطوط لوله از زير رودخانه ها به روش HDD 

·        تغيير مسير ً14 ري / تبريز در محدوده شهرهاي ابهر و خرمدره

·        تغيير مسير خط لوله انتقال فراورده 16 اينچ قزوين به خارج شهر به طول تقريبي 30 كيلومتر

·        تعويض خط لوله "14  آسار/ پل بابا به طول 78 كيلومتر

·        تعويض خط لوله "16 تنگ فني /آسار /پل بابا/ رازان به طول 156 كيلومتر

·        احداث ساختمانهاي صنعتي و غيرصنعتي در مجموعه هاي نيوسايت/ خرمكوشك/ مركز انتقال نفت قديم شهيد چمران اهواز

·        محوطه سازي و احداث مجموعه غيرصنعتي در مراكز منطقه جنوب شرق (رفسنجان)/  مركز منطقه فارس( شيراز )/  شمال (ساري)/  مركز منطقه كرمانشاه/ رشت/ منطقه خليج فارس

·        احداث مرکزاستقرارنیروهای عملیاتی نفتشهر/ سمنان (حدود 1200 متر مربع)/ گچساران (حدود 1000 متر مربع)

·        طرح توسعه ساختمان اداري زنجان حدود 1000 متر مربع

·        ساختمان فرهنگي و رستوران رازان 800 مترمربع

·        برقي كردن تلمبه‌خانه‌هاي سمنان/ سبزوار

 

 

 

تهران، خيابان كريمخان، خيابان ايرانشهر شمالي، شماره 146.

تلفن: 61630015 88829213 ، نمابر: 88839227