جمعه 08 بهمن 1400

مخابرات نفت در ايران

مخابرات از مهم ترين زير ساخت هاي توسعه در هر مجموعه اقتصادي و صنعتي است و شبكه مخابرات صنعت نفت با سابقه اي به اندازه عمر صنعت نفت در ايران به ارائه خدمات به تمامي بخش هاي صنعت نفت اشتغال دارد.

 

مديريت مخابرات

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران همراه صنعت نفت و بازوي مخابراتي چهارمين توليد كننده نفت در دنيا ، با ارائه كارآمدترين خدمات پيشرفته مخابرات صنعتي و برخورداري از ضريب اطمينان بالا ، علاوه بر برقراري ارتباط مستمر پايدار و ايمن صنعتي راه دور ، داخلي ، صوتي ، تصويري ، ارتباطات كامپيوتري ، شبكه گسترده خطوط لوله ، مسئوليت تامين كليه ارتباطات ستاد و شركت هاي تابعه شركت ملي پالايش و پخش و ستاد وزارت نفت ، ساختمان هاي ستادي نفت در تهران ، باشگاه ها، مراكز پخش ، مراكز سوخت گيري كشور ، مراكز انتقال نفت و نيز برخي از شركت هاي تابعه صنعت نفت را بر عهده دارد.

 

تجهيزات و امكانات مورد استفاده

*‌ شبكه راديويي ، شامل 296 ايستگاه راديويي با ظرفيت دو ميليون ، دو مگابيت كيلومتر (بعنوان مسيرهاي Standby , Main  در سراسر كشور )

* شبكه هاي تلفني ، شامل 255 مركز تلفن با 81 هزار پورت در ظرفيت هاي مختلف

* شبكه كابل هاي زيرزميني و كابل هاي داخلي ، با ظرفيتي بالغ بر 000/150 كيلومتر در زوج هاي مختلف

 *‌شبكه تلفن مديريت (كي سيستم)، شامل 302 دستگاه مجموعا" با ظرفيت 27400 پورت

 *‌شبكه (IP/MPLS/VPN) جهت ارتباط امن در شبكه WAN‌ صنعت نفت

* شبكه V.H.F موبيل سراسري مسير خطوط لوله و پالايشگاه ها ، با 100 هزار كيلومتر مربع سطح پوشش

 * استفاده از كي سيستم مديريت يكپارچه در سطح شبكه WAN

 *‌سيستم هاي صوتي صنعتي و غير صنعتي ، به منظور اعلام حريق و عمليات

 *سيستم ارتباطي ماهواره اي براي تامين نيازهاي موقت و اضطراري و زمان بحران به تعداد 85 دستگاه

* شبكه فيبرنوري به طول 4000 كيلومتر به صورت  16 و 24  رشته اي براي تامين نيازهاي روز افزون مخابراتي  و مصارفي همچون آموزش از راه دور، پزشكي از راه دور ، اتوماسيون اداري ، حقوقي، كالا ، CCTV ، SCADA ، كنفرانس ويدئويي ، اينترنت و ......

* شبكه هاي WAN و LANدر 269 ايستگاه

 

مخابرات بازوي خدمات سريع صنعت نفت

عمليات موفق انتقال و پالايش در صنعت نفت بدون برخورداري از شبكه مخابراتي كارآمد امكان پذير نمي‌باشد. مخابرات سلسله اعصاب شريان حياتي نفت در سراسر ميهن اسلامي بوده و عمليات انتقال و پالايش نفت بدون آن مانند رانندگي در شب بدون چراغ مي‌باشد.

مديريت مخابرات توانسته ‌است با برخورداري از توان تخصصي خود نسبت به انجام امور ذيل اقدام نمايد :

ü     طراحي ، نصب ، راه‌اندازي و بهره‌گيري از شبكه‌هاي راديويي ماكروويو و V.H.F

ü     طراحي ، نصب ، راه‌اندازي و بهره‌گيري از شبكه سوئيچ IP-PBX‌ در صنعت نفت

ü     طراحي ، نصب و راه‌اندازي سيستم‌هاي صوتي مخصوصا براي كاربري در محيط‌هاي صنعتي

ü     تعمير ، نگهداري و بهره‌برداري از شبكه‌هاي راديويي، تلفني و فيبرنوري

ü     تست و آزمايش شبكه FULL IP به گستردگي كشور

سرمايه‌گذاري در زمينه توسعه ساختارهاي مخابراتي صنعت نفت به موازات توسعه زير ساخت‌هاي بخش انتقال از جمله ضرورت‌هاي انكار ‌ناپذير فعاليت در اين بخش است.

مديريت مخابرات ‌شركت ‌خطوط ‌لوله و‌مخابرات‌ نفت ‌ايران با توجه به نياز روز افزون صنعت به برخورداري از ارتباط صنعتي كارآمد با ضريب اطمينان مناسب از يك سو و نيز توسعه فناوري نوين ارتباطي در دنيا از سوي ديگر طرح‌هاي راهبردي متعددي را جهت ايجاد رشد متوازن در زيرساخت‌هاي بخش مخابرات صنعت ‌نفت‌كشور با رعايت ملاحظات و الزامات  ISMS‌و پدافند غير عامل جهت پياده‌سازي دستور‌العمل‌هاي امنيتي و حراستي به اجرا گذاشته‌است. برخي از مهم‌ترين طرح‌هاي اجرا شده و در دست اجرا در مديريت مخابرات شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران عبارتند از :

 

v     طرح هاي اجرا شده :

* پروژه فاز 1: طراحي ، نصب ، راه‌اندازي و بهره‌برداري از سيستم‌هاي راديو و ماكس SDH و فيبرنوري در 64 ايستگاه مخابراتي

* پروژه شبكه يكپارچه صوت و ديتا : طراحي نصب ، راه اندازي و بهره برداري از 159 مركز تلفن IP PBX به انضمام تجهيزات ديتا

* پروژه ري/ساري/نكا : طراحي ، نصب ، راه‌اندازي و بهره‌برداري از سيستم‌هاي راديو و ماكس NGSDH در 19 ايستگاه مخابراتي

* پروژه رينگ فيبرنوري تهران: كابل كشي (16 كيلومتر) و نصب تجهيزات فيبرنوري در24 ساختمان ستادي جهت بهره برداري از مراكز تلفن IP PBX

* ‌پروژه پزشكي از راه دور : طراحي ، نصب ، راه‌اندازي و بهره‌برداري از سيستم پزشكي از راه دور در 15 نقطه محروم كشور در مناطق مركزي، لرستان، فارس ، جنوبشرق، لاوان ، شمالشرق ، هرمزگان و ...

* پروژه ويدئوكنفرانس: ارتباط ويدئو كنفرانس ستاد تهران با  مركز آموزش ري و 12 مركز منطقه شركت

 * پروژهVHF  :  تعويض سيستم‌هاي ارتباط سيار VHF‌ در كل مسير خطوط لوله نفت

*  پروژه طراحي و پياده سازي مركز عمليات امنيت در شبكه  WAN‌(SOC/NOC)LAN,

  پروژه استفاده و بهره‌گيري از سرويس‌هاي MULTI MEDIA در شبكه WAN و LAN

*  پروژه پياده‌سازي ارائه كيفيت سرويس به مشتركان صنعتي و ستادي در قالب QOS

* پروژه فاز2 : طراحي، نصب، راه اندازي و بهره برداري از سيستمهاي راديو ماكس و فيبر نوري در 110 ايستگاه مخابراتي

 

v     طرح‌هاي در دست انجام :

Ø     پروژه فاز 2 راديو ديجيتال در 141 ايستگاه مخابراتي مسيرهاي اصفهان / رفسنجان/بندرعباس ، تهران /زنجان/ تبريز ، تهران / شاهرود / مشهد ،- اهواز / آبادان و تهران / قزوين / رشت

Ø     پروژه سامانه SCADA و مديريت متمركز كل شبكه خطوط لوله براي 14000 كيلومتر خطوط لوله

Ø     پروژه مديريت ناوگان شركت  براي بيش از 1400 وسيله نقليه سبك و سنگين

Ø     پروژه طراحي و خريد و راه اندازي مركز تلفن 4500 شماره اي پالايشگاه آبادان

Ø     پروژه پياده سازي سامانه نشت يابي مسير تبريز ، مياندواب ، اروميه و انشعاب مراغه

Ø     پروژه كابل گذاري فيبر نوري ري - زنجان به طول 300 كيلومتر

Ø     پروژه كابل گذاري فيبر نوري ري - ساري به طول 240 كيلومتر

 

صدور خدمات مخابراتي به خارج از شركت:

*طراحي شبكه هاي Back Bone (راديويي و فيبرنوري)

* طراحي شبكه‌هاي راديويي براي پوشش واحدهاي صنعتي

*‌انجام خدمات مشاوره در مورد تعيين مشخصات فني مراكز تلفن IP- PBX در واحدهاي صنعتي

*انجام خدمات مشاوره در مورد تست و آزمايش شبكه هاي IP

* ارائه خدمات مخابراتي به سايرادارات وزارت نفت و ساير وزارتخانه ها منجمله شركت پخش ، پالايشگاههاي نفتي ، وزارت نيرو و .......

 

نشاني: تهران خيابان سپهبد قرني شماره 188

تلفن : 61630020 ، 88908402 ،‌ نمابر : 61630024