ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

 

مخابرات نفت در ايران

بي شك داشتن زيرساخت ارتباط مخابراتي مدرن و كارآمد، از مهم ترين عوامل توسعه هركشور و هر مجموعه اقتصادي و صنعتي است و بر همين اساس ، شبكه مخابرات صنعت نفت با قدمتي به اندازه عمر صنعت نفت در ايران به منظور ارائه خدمات مخابرات صنعتي به تمامي بخش هاي صنعت نفت ايجاد گرديده است .

 

مديريت مخابرات

مديريت مخابرات شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران همراه صنعت نفت و به عنوان بازوي مخابراتي چهارمين توليد كننده نفت در دنيا ، ارائه دهنده كارآمدترين خدمات پيشرفته مخابرات صنعتي با برخورداري از به روزترين تجهيزات مخابراتي ، با حداكثرضريب اطمينان و حداقل تاْخير ارتباطي ميباشد. اين مديريت علاوه بر برقراري ارتباط مستمر ، پايدار و ايمن صنعتي راه دور ، مسئوليت تاْمين كليه ارتباطات داخلي ، صوتي ، تصويري و ارتباط شبكه هاي كامپيوتري را در گسترة شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ، ستاد و شركت هاي تابعه شركت ملي پالايش و پخش ، ستاد وزارت نفت ، ساختمان هاي ستادي نفت در تهران ، باشگاه ها، مراكز پخش و مراكز سوخت گيري سراسركشور ، مراكز انتقال نفت و نيز برخي از شركت هاي تابعه همچون سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ، پژوهشگاه و ..... را بر عهده دارد.

 

تجهيزات و امكانات بكارگرفته شده

*‌ شبكه راديو ديجيتال در296 ايستگاه مخابراتي سراسر كشور با ظرفيت هاي متفاوت يك ، دو و سه STM-1 درمسيرهاي مختلف به طول هوايي حدود 8000 كيلومتر به صورت سيستم هاي Main   و Standby

* شبكه هاي تلفني ، شامل 260 مركز تلفن با 84500 پورت در ظرفيت هاي مختلف

* شبكه كابل هاي زيرزميني و كابل هاي داخلي ، با ظرفيتي بالغ بر 000/150 كيلومتر در زوج هاي مختلف

 *‌شبكه تلفن مديريت (كي سيستم) ، شامل 302 دستگاه مجموعا" با ظرفيت 27600 پورت

 *‌شبكه (IP/MPLS/VPN) جهت ارتباط امن در شبكه WAN‌ صنعت نفت

* شبكه V.H.F موبايل سراسري مسير خطوط لوله و پالايشگاه ها ، با حدود 100هزار كيلومتر مربع سطح پوشش

 *‌سيستم هاي صوتي صنعتي و غير صنعتي ، به منظور اعلام حريق و عمليات در كليه مراكز انتقال نفت

 *سيستم ارتباطي تلفن ماهواره اي همراه براي تاْمين نيازهاي موقت و اضطراري و زمان بحران به تعداد 16 دستگاه

* شبكه فيبرنوري به طول 4000 كيلومتر به صورت  16 و 24  رشته اي براي تاْمين نيازهاي روز افزون مخابراتي  و مصارفي همچون آموزش از راه دور، پزشكي از راه دور ، اتوماسيون اداري ، حقوقي، كالا ، CCTV ، SCADA ، كنفرانس ويدئويي ، اينترنت و ......

* شبكه هاي WAN و LANدر 269 ايستگاه

 

مخابرات بازوي خدمات بلادرنگ درصنعت نفت

موفقيت عمليات انتقال نفت خام ؛ پالايش و انتقال فرآورده هاي نفتي در صنعت نفت بدون برخورداري از شبكه مخابراتي كارآمد و پايدار كه به عنوان سلسله اعصاب شريان حياتي نفت در سراسر ميهن اسلامي بوده ؛ امكان پذير نمي‌باشد.

مديريت مخابرات با برخورداري از توان تخصصي خود در راستاي تحقق اين مهم نسبت به انجام امور ذيل اقدام نموده است :

 • طراحي ، نصب ، راه‌اندازي و بهره‌برداري از شبكه‌هاي راديويي مايكروويو و V.H.F
 • طراحي ، نصب ، راه‌اندازي و بهره‌ برداري از شبكه سوئيچ  تلفني IP-PBX ‌ در صنعت نفت
 • طراحي ، نصب ، راه‌اندازي و بهره‌ برداري از سيستم‌هاي صوتي براي كاربري در محيط‌هاي صنعتي
 • تعمير ، نگهداري و بهره‌برداري از شبكه‌هاي راديويي و فيبرنوري

 

سرمايه‌گذاري در زمينه توسعه ساختارهاي مخابراتي صنعت نفت به موازات توسعه زير ساخت‌هاي بخش انتقال از جمله ضرورت‌هاي انكار ‌ناپذير فعاليت در اين بخش مي باشد.

مديريت مخابرات ‌شركت ‌خطوط ‌لوله و‌مخابرات‌ نفت ‌ايران با توجه به نياز روز افزون صنعت به برخورداري از ارتباط صنعتي كارآمدتر؛ با ضريب اطمينان مناسبتر از يك سو و نيز توسعه فناوري هاي نوين ارتباطي در دنيا از سوي ديگر، طرح‌هاي راهبردي متعددي را جهت رشد متوازن در زيرساخت‌هاي بخش مخابرات صنعت ‌نفت‌كشور با رعايت ملاحظات و الزامات  ISMS‌و پدافند غير عامل جهت پياده‌سازي دستور‌العمل‌هاي امنيتي و حراستي به اجرا گذاشته‌است. برخي از مهم‌ترين طرح‌هاي اجرا شده و در دست اجرا ي مديريت مخابرات شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران عبارتند از :

 

 1. طرح هاي اجرا شده :

* پروژه فاز 1: طراحي ، نصب ، راه‌اندازي و بهره‌برداري از سيستم‌هاي راديو و ماكس SDH و فيبرنوري در 64 ايستگاه مخابراتي در Back Bone شبكه

* پروژه شبكه يكپارچه صوت و ديتا : طراحي ، نصب ، راه اندازي و بهره برداري از 159 مركز تلفن IP- PBX به انضمام تجهيزات ديتا

* پروژه ري/ساري/نكا : طراحي ، نصب ، راه‌اندازي و بهره‌برداري از سيستم‌هاي راديو و ماكس NGSDH در 19 ايستگاه مخابراتي

* پروژه رينگ فيبرنوري تهران: كابل كشي فيبرنوري به طول 16 كيلومتر به همراه نصب تجهيزات فيبرنوري در24 ساختمان ستادي جهت بهره برداري از مراكز تلفن IP- PBX

* ‌پروژه پزشكي از راه دور : طراحي ، نصب ، راه‌اندازي و بهره‌برداري از سيستم پزشكي از راه دور در 15 نقطه محروم كشور در مناطق خوزستان ، مركزي، لرستان، فارس ، جنوبشرق، لاوان ، شمالشرق ، هرمزگان و ...جهت بهره برداري از خدمات تخصصي و مشاوره اي درمان

* پروژه ويدئوكنفرانس: ارتباط ويدئو كنفرانس ستاد تهران با  مركز آموزش ري و 12 مركز منطقه شركت جهت آموزش پرسنل و جلسات اداري از راه دور

 * پروژهVHF  : تعويض سيستم‌هاي ارتباط سيار VHF‌ در كل مسير خطوط لوله نفت و بهره گيري از سيستم راديو ترانك

  پروژه استفاده و بهره‌گيري از سرويس‌هاي MULTI MEDIA در شبكه WAN و LAN

*  پروژه پياده‌سازي ارائه كيفيت سرويس به مشتركان صنعتي و ستادي در قالب QOS

* پروژه فاز2 : طراحي، نصب، راه اندازي و بهره برداري از سيستم هاي راديو ماكس و فيبر نوري در 141 ايستگاه مخابراتي  مسيرهاي اصفهان / رفسنجان/بندرعباس ،  تهران /زنجان/ تبريز ،  تهران / شاهرود / مشهد ،- اهواز / آبادان و تهران / قزوين / رشت

* پروژه مديريت ناوگان شركت  براي بيش از 1400 وسيله نقليه سبك و سنگين

* پروژه طراحي ،  نصب و راه اندازي مركز تلفن 4500 شماره اي شركت پالايش نفت آبادان

* پروژه پياده سازي سامانه نشت يابي مسير تبريز / مياندوآب / اروميه و انشعاب مراغه

 

 1. طرح‌هاي در دست انجام :
 • پروژه برقراري ارتباط ايستگاه هاي مخابراتي ري / اصفهان / شيراز با استفاده از بستر فيبر نوري شركت ملي گاز ايران به منظور افزايش ظرفيت و ايجاد رينگ ارتباطي فيبر نوري با مناطق اصفهان و فارس
 • پروژه ايجاد سامانه SCADA و مديريت متمركز كل شبكه خطوط لوله براي 14000 كيلومتر خطوط لوله
 • پروژه راه اندازي مركز تلفن 1200 شماره اي مجتمع فرهنگي / ورزشي محمود آباد
 • پروژه كابل گذاري فيبر نوري ري /ساري به طول 270 كيلومتر
 • پروژه كابل گذاري فيبر نوري بين مراكز انتقال نفت شماره 5 و 6 منطقه اصفهان به طول 45 كيلومتر
 • پروژه ايجاد شيلدينگ اتاق سرور و تجهيزات شبكه ري
 •   پروژه طراحي و پياده سازي مركز عمليات امنيت در شبكه  WAN‌(SOC/NOC)LAN,
 • پروژه کابل گذاری فیبر نوری و کابل مسی مابین مرکز انتقال نفت سروستان و کمپ مسکونی سروستان
 • پروژه راه اندازی مرکز تلفن مرکز انتقال نفت سروستان

 

ارائه خدمات مخابراتي به خارج از شركت:

* طراحي شبكه‌هاي راديويي براي پوشش واحدهاي صنعتي

*‌انجام خدمات مشاوره در مورد تعيين مشخصات فني مراكز تلفن IP- PBX در واحدهاي صنعتي

* ارائه خدمات مخابراتي به شركت ها و مجموعه هاي وزارت نفت منجمله شركت ملي پخش ، شركت­هاي پالايش نفت ، شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ، شركت ملي حفاري ، شركت نفت اروندان ، شركت نفت و گاز مسجدسليمان ، شركت نفت مناطق مركزي ، سازمان حراست و .......

 * ارائه خدمات در برخي از ايستگاه هاي مخابراتي به سازمان هاي عام المنفعه مانند اداره منابع طبيعي ، اورژانس ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، شركت ارتباطات زيرساخت ، وزارت نيرو ، نيروي انتظامي و.