شنبه 22 مرداد 1401

مديريت كالا

شركت‌ خطوط لوله و مخابرات نفت ايران زيرمجموعه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران است كه مأموريت آن، ايفاي نقش موثر در شكوفايي و بهينه سازي اقتصاد ملي است. 186 مركز انتقال نفت، تاسيسات و فشارشكن به صورت شبانه‌روزي به انتقال ايمن نفت‌خام از مبادي توليد به هفت پالايشگاه مهم كشور مي پردازند. همچنين اين شركت دريافت فرآورده‌هاي نفتي ( از قبيل بنزين ، نفت سفيد ، نفت گاز ، نفت كوره و سوخت جت ) از پالايشگاه ها و مبادي واردات و انتقال آنها به مخازن انبارهاي متصل به خطوط لوله در سراسر كشور؛ تامين سوخت مايع برخي از نيروگاه ها، فرودگاه ها و بخشي از خوراك صنعت پتروشيمي و در مجموع كنترل شبكه اي را با كاركرد انتقال سالانه بالغ بر 123 ميليارد ليتر مواد نفتي از طريق حدود 14 هزار كيلومتر خطوط لوله و 264 ايستگاه مخابراتي برعهده دارد.

مديريت كالاي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، در راستاي اجراي يكي از اساسي ترين سياستهاي  شركت در جهت حمايت از سازندگان داخلي و تشويق صنعتگران در زمينه ساخت قطعات و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت و بومي سازي فناوري، گام هاي مهمي برداشته است.

اين مديريت حمايت خود از صنعت و صنعتگران داخلي را بر اساس تعامل برد- برد و در جهت برآورده نمودن منافع متقابل طرفين انجام مي دهد. اين تعامل منجر به توليد اقلام مهم و پر مصرف صنعت نفت در داخل كشور طي ساليان اخير و قطع وابستگي به خارج از يك سو و ايجاد ظرفيت لازم جهت حضور صنعتگران داخلي در بازار ارزشمند و بزرگ كالا و قطعات صنعت نفت در منطقه حساس خاورميانه از سوي ديگر شده است.

 اداره مهندسي توسعه ساخت و منابع كالا از ادارات زير مجموعه مديريت كالا با هدف ساخت و خودكفايي و ارائه پشتيباني فني در تامين كالا، تجهيزات و خدمات به عنوان بخش فني و مهندسي مديريت كالا مشتمل برسه واحد؛ 1- بررسي منابع2- مهندسي ساخت و تعميرات3- خدمات فني و كنترل كيفي فعاليت مي نمايد. اين اداره با بهره‌مندي از كارشناسان و مهندسين مختلف در شاخه هاي متنوع فني و مهندسي شامل مكانيك، برق و ابزار دقيق و مخابرات در زمينه شناسايي منابع، ساخت و تعميرات و همچنين كنترل كيفي و بازرسي خريد، ساخت و تعميرات، با رويكرد و خط مشي خودكفايي و بكار گيري شركتهاي داخلي با حصول اطمينان از استمرار بدون وقفه عمليات انتقال نفت و فرآورده‌هاي نفتي انجام وظيفه مي نمايد.

واحد بررسي منابع اين اداره با هدف شناسايي و ارزيابي شركتها و بالاخص سازندگان داخلي در حوزه هاي مختلف فني، بمنظور تخصيص منابع مورد تائيد براي تمامي نيازهاي ساخت، خريد،تعميرات و همچنين نياز سنجي در خصوص اقلام مصرفي مورد نياز واحدهاي عملياتي شركت فعاليت مي نمايد كه در حال حاضر با راه اندازي پايگاه الكترونيكي جامع بررسي منابع از شركتهاي متقاضي درج در فهرست منابع جهت ثبت نام دعوت بعمل مي آورد. لذا علاقمندان مي توانند صرفاً با مراجعه به سايت WWW.IOPTC.IR  و دانلود پرسشنامه الكترونيكي و تكميل آن با توجه به راهنماي مندرج در پيوست پرسشنامه و ارسال به واحد بررسي منابع از طريق پست الكترونيكي SOURCING@IOPTC.IR نسبت به معرفي و يا بروز رساني اطلاعات قبلي خود اقدام نمايند.

كارنامه حمايت از سازندگان داخلي

اتخاذ سيستم بهره گيري حداكثر از توان علمي و فني سازندگان داخلي از سوي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و اهتمام اين مديريت به حركت در راستاي اين سياست كلي ، پيش بيني مكانيسم هاي عملي جهت حمايت همه جانبه و موثر از توليدكنندگان و ارائه اطلاعات فني و مشاوره هاي كارشناسي سبب شكل گيري و رشد روز افزون توانمندي هاي طراحي، مهندسي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حساس نفت در كشور شده است.