شنبه 11 آذر 1402

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات تارنماي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران را به اطلاع میرساند:

1- تارنمای شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران امکان ثبت و پیگیری درخواست های انتقادات و پیشنهادات را برای شما متقاضیان گرامی در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده است.

2- در قسمت «تماس با ما» علاوه بر ارائه اطلاعات تماس مدیران سازمان اطلاعات تماس كارشناسان قرار داده شده است .

3- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

4- تارنمای شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران بر مبنای پایداری زیر ساخت های ارتباطی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

5- زمان از دسترس خارج شدن تارنماي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران از قبل اطلاع رسانی خواهد شد.