جمعه 15 فروردین 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2058 / 400 / 98 )

 • 03 شهریور 1398
 • 238
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2058 / 400 /  98 ) (  شماره مجوز  3259  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال موضوع مناقصه : پيمان غذاي...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (2057/300/98)

 • 02 شهریور 1398
 • 280
 • 0
                         آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  (2057/300/98) (  شماره مجوز 3250  .&nb...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2758 / 700 / 98 )

 • 02 شهریور 1398
 • 282
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزیابی کیفی  ( 2758 / 700 / 98 ) (  شماره مجوز  3248  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي موض...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2754 / 750 / 98 )

 • 02 شهریور 1398
 • 241
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2754 / 750 / 98 ) (  شماره مجوز  3249  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه خليج فارس موضوع مناقصه : پيمان نگهبا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2752/350/98 )

 • 23 مرداد 1398
 • 421
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2752/350/98 ) ( شماره مجوز 3082 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه خوزستان موضوع مناقصه :...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2749 /400 /98 )

 • 22 مرداد 1398
 • 336
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (  2749  /400  /98  ) (  شماره مجوز  3038  .  1398   ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه  &nb...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2748 / 400 / 98 )

 • 22 مرداد 1398
 • 328
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2748 / 400 / 98 ) (  شماره مجوز  3024  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه   شمال موضوع مناقصه : پيما...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 52 / 1250 / 98 )

 • 22 مرداد 1398
 • 327
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي   (  52 / 1250 / 98 ) (  شماره مجوز  2995  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه تهران موضوع مناقص...

تجديد آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران (2689/130/98)

 • 22 مرداد 1398
 • 277
 • 0
تجديد آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي دومرحله‌اي با اخذ سپرده (2689/130/98) (  شماره مجوز  3023  .  1398   ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 29/1350/98)

 • 20 مرداد 1398
 • 318
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 29/1350/98) ( شماره مجوز 2990.1398 )   نو بت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه خوزست...
صفحه 9 از 159ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها