جمعه 15 فروردین 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (34/1600/98 )

 • 13 شهریور 1398
 • 312
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (34/1600/98 ) (  شماره مجوز  3564  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه فارس موضوع مناقصه:پروژه دیوارسیل بندوساحلی ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 32 /1650 / 98 )

 • 13 شهریور 1398
 • 327
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (   32 /1650 / 98 ) (  شماره مجوز  3558  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران –منطقه لرستان موضوع مناقصه...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (31/1650/ 98)

 • 13 شهریور 1398
 • 269
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  (31/1650/ 98) (  شماره مجوز 3546  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان موضوع مناقصه : احداث موتورخانه حرار...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2761/ 200 / 98)

 • 13 شهریور 1398
 • 301
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي  ( 2761/ 200 / 98) (  شماره مجوز 3518  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه  اصفهان موضوع مناق...

آگهي مفقودي اسناد خودرو - آمبولانس

 • 11 شهریور 1398
 • 129
 • 0
             اسناد مالكيت مربوط به يك دستگاه آمبولانس به شماره انتظامي 695 الف 11 ايران 86  به شماره شاسي 723059 و شماره موتور  573938   مفقود گرديده است و از درجه اعت...

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي ( 2750/130/98 )

 • 09 شهریور 1398
 • 336
 • 0
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (  2750/130/98   ) (  شماره مجوز 3412  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم نام و نشاني مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت كال...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2741 / 100 / 98 )

 • 06 شهریور 1398
 • 402
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (  2741    / 100  / 98 ) (  شماره مجوز  3363  .  1398  )   نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نف...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2757/ 700 / 98 )

 • 04 شهریور 1398
 • 989
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2757/ 700 / 98 ) (  شماره مجوز  3310  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه  مركزي موضوع مناقصه : احداث سيست...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (30/1650/ 98)

 • 04 شهریور 1398
 • 243
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي   (30/1650/ 98) (  شماره مجوز 3303  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان موضوع مناقصه : ایمنی ولوهای خ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (18/1450/98 )

 • 03 شهریور 1398
 • 303
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (18/1450/98 ) (  شماره مجوز  3262  .  1398  )                  نوبت اول / نوبت دوم مناقص...
صفحه 8 از 159ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها