جمعه 15 فروردین 1399

آگهي مزايده عمومي ( 2769/350/98 )

 • 01 مهر 1398
 • 409
 • 0
               آگهي مزايده عمومي ( 2769/350/98   )    (  شماره مجوز  3890  .  1398  )  نوبت اول / نوب...

آگهي مزايده عمومي ( 2770/350/98 )

 • 31 شهریور 1398
 • 381
 • 0
آگهي مزايده عمومي  ( 2770/350/98   )      (  شماره مجوز  3881  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه خوزستان در نظر دا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2767/ 200 / 98 )

 • 27 شهریور 1398
 • 389
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2767/ 200 / 98 ) (  شماره مجوز  3841  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار:  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه اصفهان موضوع مناقصه: پيمان خودروهاي سوا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 52 / 1250 / 98 )

 • 27 شهریور 1398
 • 425
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  (  52 / 1250 / 98 ) (  شماره مجوز  3842  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه تهران موضوع مناقصه : احدا...

آگهي مزايده عمومي ( 2768 / 250/ 98 )

 • 27 شهریور 1398
 • 245
 • 0
آگهي مزايده عمومي ( 2768 / 250/ 98  ) (  شماره مجوز  3843  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه تهران در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برسان...

آگهي مزايده عمومي ( 2578 /100 / 98 )

 • 23 شهریور 1398
 • 395
 • 0
                                             آگهي مزايده عمومي  ( 2578 /100 / 98  ) (  شماره مجوز&n...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (35 /1450/ 98)

 • 23 شهریور 1398
 • 432
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (35 /1450/ 98) ( شماره مجوز 3637 . 1398 ) نوبت اول/ نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمالشرق موضوع من...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2764 / 450 / 98 )

 • 23 شهریور 1398
 • 480
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي   ( 2764 / 450  / 98  )  (  شماره مجوز  3688  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2742 / 100 / 98 )

 • 23 شهریور 1398
 • 395
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي   ( 2742  / 100 / 98   )  (  شماره مجوز  3678  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخاب...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2763 /700 /98 )

 • 16 شهریور 1398
 • 451
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي   (  2763   /700  /98    ) (  شماره مجوز  3561  .  1398  )   نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت ...
صفحه 7 از 159ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها