جمعه 15 فروردین 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000007 )

 • 19 آذر 1398
 • 203
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000007 ) (  شماره مجوز  5649  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي موضوع مناقصه : ديوار كشي پيرا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000009 )

 • 19 آذر 1398
 • 214
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  ( 2098001105000009 ) (  شماره مجوز  5670  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمالغرب موضوع مناقصه :  ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000005)

 • 18 آذر 1398
 • 164
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000005) (  شماره مجوز  5608  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمالشرق موضوع مناقصه : اجراي سيستم اط...

آگهي مزايده عمومي (2098001105000001 )

 • 17 آذر 1398
 • 155
 • 0
آگهي مزايده عمومي (2098001105000001 ) (  شماره مجوز  5516  .  1398  ) نوبت اول/دوم   شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد تعداد 2 دستگاه آپارتمان واقع در تهران – پاسداران بوستان ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره (35/1450/98)

 • 11 آبان 1398
 • 694
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره (35/1450/98)  ( شماره مجوز  4802  .  1398  ) نوبت اول/ نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمالشرق موضوع مناقصه: پيمان...

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي ( 2778/130/98 )

 • 11 آبان 1398
 • 480
 • 0
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي ( 2778/130/98 ) ( شماره مجوز 4770 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم نام و نشاني مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت كالا ، به...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2777 / 500 / 98 )

 • 24 مهر 1398
 • 712
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2777 / 500 / 98 ) (  شماره مجوز  4552  .  1398  ) نوبت اول – نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمالغرب موضوع مناقصه ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2776/250 /98 )

 • 24 مهر 1398
 • 519
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  (   2776/250 /98  ) (  شماره مجوز  4526  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه تهران موضوع منا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2772/650/ 98)

 • 07 مهر 1398
 • 466
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (  2772/650/ 98) (  شماره مجوز  4070  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران –منطقه لرستان موضوع مناقصه : پيمان اياب و ذ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2756/350/98 )

 • 03 مهر 1398
 • 713
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي  (     2756/350/98   ) (  شماره مجوز  4000  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات ن...
صفحه 6 از 159ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  بعدی   انتها