جمعه 15 فروردین 1399

آگهي تجديد ارزيابي كيفي مناقصه گران ( 2671/130/98 )

 • 01 دی 1398
 • 298
 • 0
آگهي تجديد ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با اخذ سپرده ( 2671/130/98 ) (  شماره مجوز  5852  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت اير...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2098001105000015 )

 • 26 آذر 1398
 • 392
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي  (2098001105000015 ) (  شماره مجوز  5798  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال شر...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران 2743/130/98

 • 24 آذر 1398
 • 338
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي دومرحله‌اي با اخذ سپرده به شماره: 2743/130/98 (  شماره مجوز  5736  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايرا...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران( 2745/130/98 )

 • 24 آذر 1398
 • 285
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي دومرحله‌اي با اخذ سپرده ( 2745/130/98 ) (  شماره مجوز  5742  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران &nda...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000014 )

 • 24 آذر 1398
 • 267
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000014 ) (  شماره مجوز  5743  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مديريت منابع انساني موضوع مناقصه : &nbs...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2753/130/98 )

 • 23 آذر 1398
 • 330
 • 0
آگهي مناقصه عمومي  يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2753/130/98 ) (  شماره مجوز  5734  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم        نام و نشاني مناقصه گزار: شركت خطوط ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (شماره مناقصه 2098001105000011)

 • 20 آذر 1398
 • 425
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (شماره مناقصه 2098001105000011) (  شماره مجوز  5698  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار :  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - مديريت مه...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000003)

 • 20 آذر 1398
 • 220
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000003) (  شماره مجوز  5693  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي موضوع مناقصه : ايمن سازي مسير خ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000008 )

 • 20 آذر 1398
 • 210
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000008 ) (  شماره مجوز  5678  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي موضوع مناقصه : ايمن سازي مسير...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000004 )

 • 19 آذر 1398
 • 192
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2098001105000004 ) (  شماره مجوز  5663  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال موضوع مناقصه : مقاوم سازي مسير...
صفحه 5 از 159ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها