جمعه 15 فروردین 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000023 )

 • 17 دی 1398
 • 181
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000023 ) (  شماره مجوز  6266  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پروژه تغيير كاربري انبار...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000021 )

 • 17 دی 1398
 • 229
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000021 ) ( شماره مجوز 6251 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پيمان خدمات فن...

آگهي مناقصه عمومي(شماره فراخوان 2098001105000020 )

 • 14 دی 1398
 • 300
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (شماره فراخوان 2098001105000020 ) (  شماره مجوز  6214  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موض...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000026 )

 • 14 دی 1398
 • 195
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000026 ) (  شماره مجوز  6203  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اياب و ذهاب مراكز و تأسيسات سبزو...

آگهي مزايده عمومي (2098001105000002 )

 • 10 دی 1398
 • 170
 • 0
آگهي مزايده عمومي (2098001105000002 ) (  شماره مجوز  6159  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برس...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000018 )

 • 10 دی 1398
 • 188
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000018 ) (  شماره مجوز  6158  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : راهبري ماشين آلات سبك و سنگين من...

آگهي فراخوان عمومي انتخاب مشاور

 • 03 دی 1398
 • 316
 • 0
آگهي فراخوان عمومي انتخاب مشاور  (شماره فراخوان : 2098001105000017  ) (  شماره مجوز  5984  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد فراخوان عمومي به شما...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000013 )

 • 02 دی 1398
 • 383
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000013  ) (  شماره مجوز  5887  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مديريت مخابرات موضوع مناقصه ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000012 )

 • 01 دی 1398
 • 396
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000012   ) (  شماره مجوز  5834  .  1398  ) نوبت اول – نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي موضوع مناق...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000016 )

 • 01 دی 1398
 • 298
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000016  ) (  شماره مجوز  5832  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : احداث حوضچه و كانال بتني جهت...
صفحه 4 از 159ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها