جمعه 15 فروردین 1399

آگهي مناقصه عمومي ( 336/88 )

 • 31 خرداد 1388
 • 947
 • 0
  شركـت خطوط لوله و مخـابرات نفـت ايـران )مديريت تداركات و خدمات كالا) در نظر دارد 3 قلم از تجهيزات واكنش سريع جلوگيري از آلودگي آب شامل 1ـ اسكيمر ديسكي15 متر مكعب در ساعت 2ـ مخزن شناور 5 متر مكعبي نئوپيرون 3ـ بوم نئوپيرون...

آگهي مناقصه عمومي ( 502/97/87 )

 • 31 خرداد 1388
 • 902
 • 0
   شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران_ منطقه اصفهان در نظر دارد پيمان تأمين چهار دستگاه ميني بوس كولر دار جهت اياب و ذهاب كاركنان مركز انتقال نفت شماره 3 ملك را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ....

آگهي مناقصه عمومي (شماره253/92/88 )

 • 24 خرداد 1388
 • 1112
 • 0
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي در نظر دارد پيمان ایاب و ذهاب کارکنان مرکز انتقال نفت شازند را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي متقاضي دعوت ميگردد حداكثر ظرف ...

آگهي مناقصه عمومي (شماره 252/92/88)

 • 24 خرداد 1388
 • 1127
 • 0
  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي در نظر دارد پيمان تعویض خط لوله "16 به طول 3700 متر در کیلومتر 300+575 الی 579 در مسیر اراک / قم را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا ا...

آگهي مناقصه عمومي ( 603/99/88 )

 • 18 خرداد 1388
 • 2079
 • 1
شركـت خطوط لوله و مخـابرات نفـت ايـران ـ‌ منطقه جنوب شرق (رفسنجان) جهت تكميل تصفيه خانه فاضلاب شهرك مسكوني و ساختمان اداري مركز منطقه در نظر دارد طراحي ، برآورد و نظارت پروژه را از طريق مناقصه عمومي به مهندسين مشاوره واگذار نمايد ...

آگهي مناقصه عمومي (453/96/88 )

 • 18 خرداد 1388
 • 1079
 • 0
شركـت خطوط لوله و مخـابرات نفـت ايـران ـ‌ منطقه شمال غرب در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات ، پيمان كابل كشي 20 كيلو ولت مركز منطقه شمال غرب را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي ( 353/94/88 )

 • 18 خرداد 1388
 • 1227
 • 0
شركـت خطوط لوله و مخـابرات نفـت ايـران ـ‌ منطقه شمال شرق در نظر دارد پيمان اياب و ذهاب مركز منطقه را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي(334/88) (شماره مجوز74694)

 • 18 خرداد 1388
 • 1181
 • 0
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران (واحد خدمات اداري و اجتماعي) در نظر دارد پيمان راهبري و كاربري ماشينهاي اداري ستاد را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي(332/93/88) (شماره مجوز61877)

 • 18 خرداد 1388
 • 1343
 • 0
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – (منطقه تهران) در نظر دارد پيمان اسلب گذاري بتني خطوط لوله نفت را جهت ايمن سازي در تلاقي با جاده از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .

آگهي مناقصه عمومي (102/89/88 )

 • 18 خرداد 1388
 • 1277
 • 0
شركـت خطوط لوله و مخـابرات نفـت ايـران ـ‌ منطقه شمال در نظر دارد پيمان احداث ديوار حائل سنگي در كيلومتر 205 شورمست / ورسك را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
صفحه 158 از 159ابتدا   قبلی   150  151  152  153  154  155  156  157  [158]  159  بعدی   انتها