جمعه 15 فروردین 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (29/1650/ 98)

 • 16 مرداد 1398
 • 343
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (29/1650/ 98) (  شماره مجوز  2904  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان موضوع مناقصه : رنگ آميزي سطح بيرونی...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (29/1600/98)

 • 12 مرداد 1398
 • 366
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (29/1600/98) (  شماره مجوز  2766  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه فارس موضوع مناقصه: پروژه ساخت و نصب یک‏د...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (33/1600/98 )

 • 12 مرداد 1398
 • 314
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (33/1600/98 ) ( شماره مجوز 2780 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه فارس موضوع مناقصه: پروژ...

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي ( 02/1550/98 )

 • 08 مرداد 1398
 • 450
 • 0
  آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي ( 02/1550/98 ) ( شماره مجوز 2756 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2745 / 600 / 98 )

 • 08 مرداد 1398
 • 303
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2745 / 600 / 98 ) (  شماره مجوز  2727  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه فارس موضوع مناقصه: پيمان غذايي مراكز ...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران ( 2671 /130/98 )

 • 31 تیر 1398
 • 3359
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با اخذ سپرده ( 2671 /130/98 ) (  شماره مجوز  2530  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران &n...

آگهي مناقصه عمومي ( 2739 / 100 / 98 )

 • 25 تیر 1398
 • 494
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2739 / 100 / 98 ) (  شماره مجوز  2405  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – روابط عمومي موضوع مناقصه : پيمان روابط عم...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران 2734/130/98

 • 24 تیر 1398
 • 400
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي دومرحله‌اي با اخذ سپرده 2734/130/98 (  شماره مجوز  2367  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2737/130/98 )

 • 23 تیر 1398
 • 380
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2737/130/98 ) (  شماره مجوز  2306  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم نام و نشاني مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت كالا ، به آدرس: تهران، خيابان سپهبد ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2736 / 400 / 98 )

 • 22 تیر 1398
 • 340
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  ( 2736 / 400 / 98  ) (  شماره مجوز  2308  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال موضوع مناقصه : ایمن...
صفحه 10 از 159ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها