جمعه 15 فروردین 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000037 )

  • 21 بهمن 1398
  • 10:57
  • 0 دیدگاه
  • 124 بازدید
  • Article Rating
ارسال به تلگرام

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000037  )

(  شماره مجوز  7162  .  1398  )

نوبت اول / نوبت دوم

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

موضوع مناقصه : اجراي آسفالت اطراف مخازن مركز انتقال نفت شازند

مبلغ برآورد مناقصه : 240ر795ر665ر4 ريال

1-     محل و مكان اجراي كار: مركز انتقال نفت شازند كيلومتر 20 جاده اراك / ملاير – مجاور شركت پخش فرآورده هاي نفتي و شركت پالايش نفت

2-     مدت اجراي كار: 90 روز

3-     نام دستگاه نظارت:  تعميرات ساختمان

4-     قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ 000ر000ر234 ريال بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/5069 مورخ 22/9/94 هيئت محترم وزيران يا تضمين وجه نقد  ميبايست به شماره شبا260100004101046871200211  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد ضمنا"  تصويرضمانتنامه يا رسيدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد .

-         درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي(الزامی) در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد.

-         ارائه تائيديه از حراست شركت ( جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با واحد حراست به شماره 02161630070و  61630078-021) الزاميست

-         دارا بودن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر در رشته ابنيه و ساختمان با حداقل رتبه 5 الزامي ميباشد.

-         گواهي تاييد صلاحيت ايمني( از اداره كار) الزاميست .

زمان و نحوه  خريد اسناد مناقصه  از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 10/12/98 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت( ستاد) به نشاني  www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.

لازم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي اقدام نمايند و جهت  عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شمار ه 02141934 تماس حاصل فرمايند.

زمان و مهلت تكميل و بارگزاري پيشنهادات در سامانه :شركت كنندگان مي بايست تا ساعت  16:00 روز چهارشنبه مورخ 21/12/98 نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد)  و تحويل اصل پاكت الف (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار) لاك و مهر شده به دفتر كميسيون مناقصات در مهلت مذكور و دريافت رسيد مربوطه اقدام نمايند.

زمان و محل گشايش پاكات : پيشنهادهاي واصله در ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 23/1/99 در محل كميسيون مناقصات به آدرس:  تهران- خيابان سپهبد قرني- نرسيده به خيابان سپند- پلاك 188-  طبقـــه  هشتم از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد) بازگشايي و خوانده خواهد شد.حضور شركت كنندگان در مناقصه  در محل كميسيون مناقصات در روز بازگشايي پاكات الزامي مي باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن 33672002-086 تماس حاصل فرمائيد.

www.shana.ir                                    www.setadiran.ir                                 www.ioptc.ir

                        روابط عمومي
امتیاز به خبر :