ﺳﻪشنبه 12 فروردین 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000042)

 • 26 اسفند 1398
 • 113
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000042) (  شماره مجوز  7877  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : ايمن سازي آب بردگي هاي مسيرهاي خطوط...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران جهت مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (2773/130/98 )

 • 26 اسفند 1398
 • 83
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران جهت مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (2773/130/98 ) (  شماره مجوز  7874  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف- مناقصه‌گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000048 )

 • 25 اسفند 1398
 • 98
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000048 ) (  شماره مجوز  7876  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پيمان اياب وذهاب كاركنان مراكز ا...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي ( 2781 /130/98 )

 • 10 اسفند 1398
 • 262
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با اخذ سپرده ( 2781 /130/98 ) (  شماره مجوز  7516  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران &n...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (شماره مناقصه 2098001105000049 )

 • 10 اسفند 1398
 • 249
 • 0
  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (شماره مناقصه 2098001105000049 )   ( شماره مجوز 7567 . 1398 )   نوبت اول / نوبت دوم       مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران   موضوع مناقص...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000044 )

 • 10 اسفند 1398
 • 150
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000044 ) (  شماره مجوز  7562  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اجراي سيستم اطفاء حريق و تزريق ف...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران ( 2758/130/98 )

 • 10 اسفند 1398
 • 156
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي دومرحله‌اي با اخذ سپرده (  2758/130/98 ) (  شماره مجوز  7517  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايرا...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران ( 2780/130/ 98 )

 • 05 اسفند 1398
 • 208
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران جهت مناقصه عمومي يك مرحله‌اي ( 2780/130/ 98 ) (  شماره مجوز  7440  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف- مناقصه‌گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديري...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000033 )

 • 03 اسفند 1398
 • 209
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000033 )   (  شماره مجوز  7342  .  1398  )   نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : تهيه ،  طبخ ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2908001105000039 )

 • 27 بهمن 1398
 • 186
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2908001105000039 ) (  شماره مجوز  7295  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اكسپوز كردن لوله ها و درين تانك من...
صفحه 1 از 159ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها