یکشنبه 01 مهر 1397

آگهي مناقصه عمومي ( 2552 / 100 / 97 )

 • 31 شهریور 1397
 • 17
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي  ( 2552 / 100 / 97 ) (  شماره مجوز  2984  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران –حراست موضوع منا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2554 / 300/97 )

 • 27 شهریور 1397
 • 100
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2554 /  300/97  ) (  شماره مجوز  2935  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران –  منطقه ج...

آگهي مناقصه عمومي ( 2551 / 750 / 97 )

 • 26 شهریور 1397
 • 99
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2551 / 750 / 97 ) (  شماره مجوز  2903  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه خليج فارس موضوع مناقصه : پيمان خدمات...

آگهي مناقصه عمومي ( 2550/ 750/97 )

 • 26 شهریور 1397
 • 90
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (  2550/ 750/97  ) (  شماره مجوز  2906  .  1397  ) نوبت دوم / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران –  منطقه ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2553 / 200 / 97 )

 • 24 شهریور 1397
 • 99
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2553 / 200 / 97 ) (  شماره مجوز  2839  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه  اصفهان موضوع مناقصه: پيمان خودروهاي س...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي(20/1500/97 )

 • 24 شهریور 1397
 • 117
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي(20/1500/97  ) (  شماره مجوز  2821  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم   - مناقصه گذار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه شمالغرب - موضوع  : پيمان...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2548/650/ 97)

 • 17 شهریور 1397
 • 231
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي   ( 2548/650/ 97) (  شماره مجوز  2726  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران –منطقه لرستان موضوع مناقصه : پيمان اي...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2547 / 750 / 97 )

 • 13 شهریور 1397
 • 234
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2547 / 750 / 97 ) (  شماره مجوز  2723  .  1397  )   نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه خليج فارس موضوع مناقصه : پيم...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 26 /1650 / 97 )

 • 10 شهریور 1397
 • 203
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  ( 26 /1650 / 97 ) (  شماره مجوز  2569  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران –منطقه لرستان موضوع مناقصه : ایاب و ذها...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 31/1600/97)

 • 10 شهریور 1397
 • 209
 • 0
                            آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 31/1600/97) (  شماره مجوز&nbs...
صفحه 1 از 134ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها