شنبه 29 دی 1397

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2604 / 200 / 97 )

 • 25 دی 1397
 • 91
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2604 / 200 / 97 ) (  شماره مجوز 5573  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه اصفهان موضوع مناقصه: نگهباني از 9 ايستگاه مخابرا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2294 / 350 / 97 )

 • 23 دی 1397
 • 92
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2294 / 350 / 97 ) (  شماره مجوز 5466  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه خوزستان موضوع مناقصه : پيمان اياب و ذهاب م...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2211 / 350 / 97 )

 • 23 دی 1397
 • 70
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2211 / 350 / 97 ) (  شماره مجوز  5465  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه خوزستان موضوع مناقصه : پيمان اياب و ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2613 / 500 / 97 )

 • 23 دی 1397
 • 139
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2613 / 500 / 97 ) (  شماره مجوز 5438  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه  شمالغرب موضوع مناقصه : پيمان  غ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2614 / 500 / 97 )

 • 22 دی 1397
 • 140
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2614 / 500 / 97 ) (  شماره مجوز  5431  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم  مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه  شمالغرب موضوع مناقصه : پ...

آگهي تجديد مناقصه‌ي عمومي يك مرحله‌اي (2567/110/97)

 • 22 دی 1397
 • 145
 • 0
آگهي تجديد مناقصه‌ي عمومي يك مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي  (2567/110/97) (  شماره مجوز 5430  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه‌گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران– مديريت ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2603/650/97)

 • 22 دی 1397
 • 152
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي   ( 2603/650/97) (  شماره مجوز  5421  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان م...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2602/650/97)

 • 19 دی 1397
 • 167
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي  ( 2602/650/97) (  شماره مجوز  5420  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان موضوع م...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2610/ 650 /97)

 • 19 دی 1397
 • 121
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي(2610/ 650 /97) (  شماره مجوز  5410  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان موضوع مناقصه : نگهبانی از ایستگاه...

آگهي تجديد مناقصه عمومي به شماره 2525/130/97

 • 16 دی 1397
 • 220
 • 0
آگهي  تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي به شماره 2525/130/97 (  شماره مجوز  5300  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت كال...
صفحه 1 از 140ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها