یکشنبه 06 بهمن 1398

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000029 )

 • 02 بهمن 1398
 • 107
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000029 ) (  شماره مجوز  6626  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اكسپوز خط "20 حدفاصل فنس...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2775/130/98)

 • 02 بهمن 1398
 • 88
 • 0
آگهي مناقصه عمومي  يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2775/130/98) (  شماره مجوز  6666  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم نام و نشاني مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت كالا ، به آ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000030 )

 • 30 دی 1398
 • 82
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000030 ) (  شماره مجوز  6596  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : ترميم ابنيه كيلومتر 172+16...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000028)

 • 30 دی 1398
 • 111
 • 0
  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000028) ( شماره مجوز 6601 . 1398 ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقص...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران ( 2736/130/98)

 • 30 دی 1398
 • 79
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي دومرحله‌اي با اخذ سپرده( 2736/130/98) (  شماره مجوز  6624  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران &ndash...

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي (2753/130/98 )

 • 30 دی 1398
 • 85
 • 0
آگهي تجديد  مناقصه عمومي  يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2753/130/98 ) (  شماره مجوز  6587  .  1398 ) نوبت اول / نوبت دوم نام و نشاني مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت كالا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000027 )

 • 29 دی 1398
 • 110
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000027 ) (  شماره مجوز  6562  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه :  تعمیرات مامور سرای نه واحد...

آگهي مزايده عمومي (1098001105000001 )

 • 18 دی 1398
 • 137
 • 0
آگهي مزايده عمومي (1098001105000001   ) (  شماره مجوز  6323  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند 1-&...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000022 )

 • 18 دی 1398
 • 165
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000022   ) (  شماره مجوز  6338  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه :  احداث سايبان نقل...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000025 )

 • 17 دی 1398
 • 151
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2098001105000025 ) (  شماره مجوز  6267  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اياب و ذهاب مركز منطقه و م...
صفحه 1 از 157ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها