یکشنبه 30 تیر 1398

آگهي مناقصه عمومي ( 2739 / 100 / 98 )

 • 25 تیر 1398
 • 199
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2739 / 100 / 98 ) (  شماره مجوز  2405  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – روابط عمومي موضوع مناقصه : پيمان روابط عم...

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران 2734/130/98

 • 24 تیر 1398
 • 166
 • 0
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت مناقصه عمومي دومرحله‌اي با اخذ سپرده 2734/130/98 (  شماره مجوز  2367  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم الف. مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2737/130/98 )

 • 23 تیر 1398
 • 169
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2737/130/98 ) (  شماره مجوز  2306  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم نام و نشاني مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت كالا ، به آدرس: تهران، خيابان سپهبد ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2736 / 400 / 98 )

 • 22 تیر 1398
 • 146
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  ( 2736 / 400 / 98  ) (  شماره مجوز  2308  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال موضوع مناقصه : ایمن...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (6/1400/ 98)

 • 19 تیر 1398
 • 179
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  (6/1400/ 98) (  شماره مجوز  2229  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال موضوع مناقصه: ایمن سازی کیلومتر&n...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (5/1400/ 98)

 • 19 تیر 1398
 • 106
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (5/1400/ 98) (  شماره مجوز  2234  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال موضوع مناقصه:  ایمن سازی کیلومتر 7...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (4/1400/ 98)

 • 19 تیر 1398
 • 106
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (4/1400/ 98) (  شماره مجوز  2238  .  1398   ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال موضوع مناقصه: مقاوم سازی مسیر خط ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2622/450/98)

 • 19 تیر 1398
 • 154
 • 0
  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي شماره(2622/450/98) ( شماره مجوز 2214 . 1398 )   نوبت اول/ نوبت دوم مناقصه گزار...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2/1400/ 98)

 • 16 تیر 1398
 • 214
 • 0
آگهي  مناقصه عمومي يك مرحله اي (2/1400/ 98)                            (  شماره مجوز ...

آگهي مزايده عمومي ( 2738/450/98 )

 • 16 تیر 1398
 • 168
 • 0
آگهي مزايده عمومي (   2738/450/98  ) (  شماره مجوز  2138  .  1398  ) نوبت اول / نوبت دوم      شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران-منطقه شمالشرق  در نظر دارد ...
صفحه 1 از 149ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها