پنجشنبه 28 تیر 1397

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2529/300/97 )

 • 24 تیر 1397
 • 155
 • 0
                              آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2529/300/97 )              ...

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي (43/1250/97)

 • 12 تیر 1397
 • 290
 • 0
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي  (43/1250/97) (  شماره مجوز  1566  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گذار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه تهران موضوع مناقصه : پي...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 25 /1650/ 97 )

 • 09 تیر 1397
 • 225
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (  25 /1650/ 97 ) ( شماره مجوز  1483  .  1397 ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان موضوع مناقصه : نگهداری و تعمیرات پست ه...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2524 /100 / 97 )

 • 02 تیر 1397
 • 386
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي ( 2524  /100  / 97   ) (  شماره مجوز  1368  .  1397  )  نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران &...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2522 / 100 / 97 )

 • 27 خرداد 1397
 • 356
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي  ( 2522 / 100 / 97 ) (  شماره مجوز  1270  .  1397  )  نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – رئيس حراست...

آگهي تجدید مناقصه عمومي (2461 /140/97)

 • 27 خرداد 1397
 • 333
 • 0
آگهي تجدید  مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي   (2461 /140/97) (  شماره مجوز  1059  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مدي...

آگهي مزايده عمومي (2512/500/97 )

 • 22 خرداد 1397
 • 182
 • 0
آگهي مزايده عمومي  (2512/500/97 ) (  شماره مجوز  1191  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه شمالغرب در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2521/300/97 )

 • 22 خرداد 1397
 • 255
 • 0
                                                       ...

آگهي مزايده عمومي ( 2513/700/97 )

 • 19 خرداد 1397
 • 196
 • 0
آگهي  مزايده عمومي (  2513/700/97   ) (  شماره مجوز  1100  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران-  منطقه مركزي در نظر دارد اجناس ذيل را از طريق مزايد...

آگهي مزايده عمومي ( 2509/500/97 )

 • 12 خرداد 1397
 • 127
 • 0
آگهي مزايده عمومي  (  2509/500/97 ) (  شماره مجوز  1060  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه شمالغرب در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش ...
صفحه 1 از 132ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها