جمعه 02 فروردین 1398

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2667/ 200 /97 )

 • 27 اسفند 1397
 • 68
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي   (   2667/ 200 /97   ) (  شماره مجوز  6900  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت اي...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2668 /200 / 97 )

 • 27 اسفند 1397
 • 62
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي  (    2668 /200 / 97  ) (  شماره مجوز  6901  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران &...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي(2669/600/97)

 • 25 اسفند 1397
 • 92
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي  (2669/600/97) (  شماره مجوز  6848  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه فارس موضوع مناقص...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2665/ 750/97 )

 • 25 اسفند 1397
 • 83
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي  (  2665/  750/97  ) (  شماره مجوز  6846  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – &...

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي (2618/130 /97 )

 • 15 اسفند 1397
 • 195
 • 0
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با اخذ سپرده  (2618/130 /97 ) " بين توليد‌كنندگان داخلي داراي پروانه ساخت داخل از وزارت صنايع" (  شماره مجوز  6747  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2657/650/ 97)

 • 14 اسفند 1397
 • 260
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي     (2657/650/ 97) (  شماره مجوز  6681  .  1397  )  نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان موضو...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2659/600/97 )

 • 13 اسفند 1397
 • 202
 • 0
                       آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (   2659/600/97  )              &nbs...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2653/ 700 / 97 )

 • 13 اسفند 1397
 • 194
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (  2653/ 700 / 97 ) (  شماره مجوز  6637  0  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه  مركزي موضوع مناقصه : ديوا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2654/ 700 / 97 )

 • 13 اسفند 1397
 • 159
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2654/ 700 / 97 ) (  شماره مجوز  6655  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه  مركزي موضوع مناقصه : احداث سي...

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2211 / 350 / 97 )

 • 12 اسفند 1397
 • 177
 • 0
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2211 / 350 / 97 ) (  شماره مجوز  6591  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه خوزستان موضوع مناقصه : پيما...
صفحه 1 از 145ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها