جمعه 28 شهریور 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000068 )

 • 25 شهریور 1399
 • 53
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000068 ) (  شماره مجوز  3229  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : راهبري سيستم تأسيسات حرارتي و ب...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000055 )

 • 24 شهریور 1399
 • 70
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000055 ) (  شماره مجوز  3205  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : ايمن سازي آبردگي هاي مسيرهاي خط...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000064 )

 • 24 شهریور 1399
 • 73
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000064 ) (  شماره مجوز  3206  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پیم...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000063 )

 • 22 شهریور 1399
 • 79
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000063 ) (  شماره مجوز  3125  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : تهيه ، طبخ و توزيع غذاي كاركنان م...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000062 )

 • 22 شهریور 1399
 • 62
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000062 ) (  شماره مجوز  3126  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : تهيه ، طبخ و توزيع غذاي كاركنان م...

آگهي مزايده عمومي (1099001105000003 )

 • 18 شهریور 1399
 • 85
 • 0
  آگهي مزايده عمومي (1099001105000003 ) ( شماره مجوز 3040 . 1399 ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000054 )

 • 15 شهریور 1399
 • 116
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000054 ) (  شماره مجوز  2945  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه: روكارسازي منيفولد ( احداث كانال بت...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000052 )

 • 10 شهریور 1399
 • 153
 • 0
  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000052 ) (  شماره مجوز  2821  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پيمان غذايي كاركنان مركز ا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000047 )

 • 10 شهریور 1399
 • 126
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000047 ) (  شماره مجوز  2820  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : پيمان غذاي كاركنان مركز منطقه خ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (2099001105000051 )

 • 05 شهریور 1399
 • 125
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (2099001105000051 ) (  شماره مجوز  2783  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خودروهاي سواري مركز منطقه اصف...
صفحه 1 از 165ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها