ﺳﻪشنبه 11 آذر 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000106 )

 • 26 آبان 1399
 • 135
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000106 ) (  شماره مجوز  4678  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه  اياب و ذهاب مراكز ...

آگهي مزايده عمومي (1099001105000005 )

 • 20 آبان 1399
 • 172
 • 0
    آگهي مزايده عمومي (1099001105000005 ) ( شماره مجوز 4526 . 1399 ) نوبت اول / نوبت دوم   شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دار...

آگهي مزايده عمومي (1099001105000006 )

 • 17 آبان 1399
 • 125
 • 0
    آگهي مزايده عمومي (1099001105000006 ) ( شماره مجوز 4423 . 1399 ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد اقلام ذيل را از ط...

آگهي مزايده عمومي (1099001105000009 )

 • 17 آبان 1399
 • 92
 • 0
آگهي مزايده عمومي  (1099001105000009  ) ( شماره مجوز 4422  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند  : 1-&nbs...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000088 )

 • 07 آبان 1399
 • 175
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000088 ) (  شماره مجوز  4170  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه نگهباني ايستگاههاي مخابرات...

آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000098 )

 • 03 آبان 1399
 • 199
 • 0
آگهي  تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000098 ) (  شماره مجوز  4089  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه ايمن سازي آب...

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000099 )

 • 29 مهر 1399
 • 162
 • 0
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000099 ) (  شماره مجوز  4034  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خودروهاي سواري مركز...

آگهي مزايده عمومي (1099001105000002 )

 • 20 مهر 1399
 • 213
 • 0
  آگهي مزايده عمومي (1099001105000002 ) ( شماره مجوز 3831 . 1399 ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000090 )

 • 19 مهر 1399
 • 175
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000090 ) (  شماره مجوز  3793  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خريد غذايي كاركنان و مأمورين مركز...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000079 )

 • 16 مهر 1399
 • 276
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000079 ) ( شماره مجوز 3764 . 1399 ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع من...
صفحه 1 از 166ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها