شنبه 14 تیر 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000024 )

 • 11 تیر 1399
 • 68
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000024 ) (  شماره مجوز  1682  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خدمات...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000031 )

 • 08 تیر 1399
 • 119
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000031 ) (  شماره مجوز  1612  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : اياب و ذهاب كاركنان مركز منطقه و م...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000034 )

 • 08 تیر 1399
 • 107
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000034 ) (  شماره مجوز  1589  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : احداث ديوار پيراموني مركز ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000025 )

 • 08 تیر 1399
 • 94
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  (2099001105000025 ) (  شماره مجوز  1588  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : تنظيفات و باغباني و مهماند...

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي (2099001105000030)

 • 04 تیر 1399
 • 207
 • 0
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي (2099001105000030) (  شماره مجوز  1545  .  1399 ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه‌گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات ن...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000024 )

 • 26 خرداد 1399
 • 298
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000024 ) (  شماره مجوز  1373  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خدمات فني من...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000012 )

 • 07 خرداد 1399
 • 443
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000012 ) ( شماره مجوز  872  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه: تعويض 5000 متر خط لوله "16 نظاميه ...

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای (2099001105000018 )

 • 31 اردیبهشت 1399
 • 269
 • 0
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000018 ) (  شماره مجوز  925  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : خدمات پيگراني ...

آگهي مناقصه عمومي(2099001105000019 )

 • 30 اردیبهشت 1399
 • 375
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2099001105000019  ) (  شماره مجوز  923  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران موضوع مناقصه : مناقصه ب...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000013 )

 • 30 اردیبهشت 1399
 • 258
 • 0
 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2099001105000013 ) ( شماره مجوز 924  .  1399  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال موضوع مناقصه : خدمات عمومی نظافت و باغ...
صفحه 1 از 162ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها