چهارشنبه 23 آبان 1397

آگهي مزايده عمومي ( 2584/450/97 )

 • 23 آبان 1397
 • 16
 • 0
                                  آگهي مزايده عمومي  ( 2584/450/...

( آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 2525/130/97 )

 • 22 آبان 1397
 • 82
 • 0
( آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي به شماره 2525/130/97 ) (  شماره مجوز  4115  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مديريت كال...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2558 / 400 / 97 )

 • 20 آبان 1397
 • 133
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2558 / 400 / 97 ) (  شماره مجوز  4041 .  1397  )   نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال موضوع مناقصه: پيمان تعويض پوش...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 27/1650/ 97 )

 • 14 آبان 1397
 • 150
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 27/1650/ 97 ) (  شماره مجوز  3924  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان موضوع مناقصه : نگهداری و تعمیرات ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي(2583/650/ 97)

 • 14 آبان 1397
 • 178
 • 0
  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي      (2583/650/ 97) (  شماره مجوز  3923  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – من...

آگهي مزايده عمومي ( 2571/650/97 )

 • 13 آبان 1397
 • 121
 • 0
آگهي مزايده عمومي   ( 2571/650/97 ) (  شماره مجوز  3829  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران-  منطقه لرستان  در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عم...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2567 /110 /97 )

 • 13 آبان 1397
 • 176
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي    ( 2567 /110 /97  ) (  شماره مجوز 3870  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران –  ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (48/1250/97)

 • 09 آبان 1397
 • 145
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  (48/1250/97) (  شماره مجوز 3823  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه تهران موضوع مناقصه : خريد غذاي كاركنان و مأ...

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي( 2539 / 100 / 97 )

 • 07 آبان 1397
 • 218
 • 0
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي( 2539 / 100 / 97 ) ( شماره مجوز 3752 . 1397 )   نوبت اول-نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران &...

آگهي تجديد مناقصه عمومي( 2540 / 100 / 97 )

 • 07 آبان 1397
 • 171
 • 0
آگهي تجديد  مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي   (      2540 / 100   /  97   ) (  شماره مجوز  3751  .  1397  ) نوبت اول-نوبت د...
صفحه 1 از 137ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها