شنبه 11 آذر 1402

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000216)

 • 11 آذر 1402
 • 13
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000216)   مناقصه گزار :  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه مرکزی موضوع مناقصه : اياب و ذهاب كاركنان مراكز انتقال رازان و ازنا به صورت حجمی مبلغ برآو...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2002001105000218)

 • 08 آذر 1402
 • 32
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2002001105000218)   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مدیریت مهندسی و طرحها موضوع: احداث مأمورسرای مرکز انتقال نفت مارون 6 ( گندمکار ) مب...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000214)

 • 07 آذر 1402
 • 32
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000214)   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان موضوع مناقصه : تعویض و جابجایی تابلوهاي برق کنترل IR مرکز انتقال نفت تنگ فنی مبلغ برآورد ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000210)

 • 06 آذر 1402
 • 27
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000210)   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه اصفهان موضوع مناقصه : ایاب و ذهاب کارکنان نوبتکار مراکز انتقال نفت 7و8 ،تاسیسات آبنیل و مرکز منطقه اص...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000213)

 • 06 آذر 1402
 • 40
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000213)   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه لرستان موضوع مناقصه : حفاری و آماده سازی نقاط خوردگی اولویت چهارم باقی مانده خط لوله "26 فرآورده حد ف...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000208)

 • 29 آبان 1402
 • 55
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000208)   مناقصه گزار :  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مرکزی موضوع مناقصه :  اجراي سيستم چيلر تراكمي جهت موتورخانه ساختمان هاي اداري مركز منطقه ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000198)

 • 20 آبان 1402
 • 90
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000198)   مناقصه گزار :  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه مرکزی موضوع مناقصه : تنظيفات و فضاي سبز مراكز انتقال نفت رازان، ازنا و تأسيسات همدان و مهمانسراي رازان ...

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي (2002001105000187)

 • 20 آبان 1402
 • 39
 • 0
آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي (2002001105000187)   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مدیریت کالا موضوع مناقصه : خرید یک دستگاه کمپرسور معدنی پرتابل تحت تقاضای شماره ZPD-0220004-T...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000197)

 • 20 آبان 1402
 • 128
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2002001105000197)                           مناقصه گزار :  شركت...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي(2002001105000196)

 • 17 آبان 1402
 • 92
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي(2002001105000196)   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان موضوع مناقصه : تعمیرات اساسی مجتمع ورزشی در مرکز منطقه لرستان مبلغ برآورد مناقصه : -/217ر5...
صفحه 1 از 232ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها