یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
Enter Title حداقل

از مناطق جنگي جنوب تا منطقه شمال

مصاحبه از: حسن تيموري

براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد 

گفت و گويي با همكار هنرمند منطقه شمالغرب

مصاحبه از: سيد علي ساعتچي


براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد 


مردي به قدمت منطقه شمال 

مصاحبه از: حسن تيموري


براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد 


ما ميخواهيم مصداق صنعت سبز و پويا باشيم

مصاحبه از: هادي سعادتي 


براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد 


مصاحبه خبري با معاون فني منطقه خليج فارس

مصاحبه از: آزاد كوئيك


براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد 

 

اعطای لوح سیمین صنعت سبز سازمان حفاظت محیط زیست به منطقه فارس

مصاحبه از: وحيد هاشمي

براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد

گفت و گو با اولين بانوي بازنشسته منطقه غرب

مصاحبه از: آرزو رحيمي

براي مشاهده قسمت اول و دوم مصاحبه كليك كنيد 


سامانه اطلاعات جغرافیایی "پشتوانه مدیریت بحران" 

مصاحبه از: عباسعلی حسین پور

براي مشاهده قسمت اول و دوم مصاحبه كليك كنيد 

رونمايي از كتاب سرو سبز قامت با حضور وزير محترم نفت

مصاحبه از: زهره ربيعي

براي مشاهده متن كامل مصاحبه به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد