چهارشنبه 02 مهر 1399

نظر سنجی

آيا با تغيير قالب سايت موافق هستيد؟


ثبت نظر  مشاهده نتایج

اطلاعات تماس مديران و روساي ستادی

سمت تلفن
نايب رئیس هيات مديره و مديرعامل 88801807
عضو هيات مديره و مدير خطوط لوله 88908402
عضو هيات مديره و مدير مخابرات 88900094
عضو هيات مديره و مدير مهندسي طرحها 88829213
عضو هيات مديره و مدير كالا 88902108
عضو هيات مديره و مدير اداري و آموزش 88908670
عضو هيات مديره و مدير امور مالي 88902104
عضو هيات مديره و مدير برنامه ريزي 88900097
عضو هيات مديره و رئیس امور حقوقي و پيمانها 88902101
عضو هيات مديره و رئیس بازرسي فني 88924161
رئیس حسابرسي داخلي 88909918
رئیس حراست 88498007
رئیس پژوهش و فناوري 88498002
رئیس ايمني بهداشت و محيط زيست 88909241
رئیس روابط عمومي 88801960

اطلاعات تماس

  • برای ارتباط با ما می توانید فرم زیر را پر نمائید