ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399

هادي شيخ مقدس

سرپرست مهندسي و طرحها
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :-
  • محل تولد :-
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق تحصیلی

ليسانس مكانيك