ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399

احمد بهفرد

مدير مخابرات
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1345
  • محل تولد :اهواز
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

رئيس نگهداري و تعميرات انتقال و ديتا در منطقه خوزستان
معاون مخابرات منطقه اصفهان

سوابق تحصیلی

ليسانس الكترونيك