ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399

محمد قرباني پور

مدير منطقه جنوبشرق
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1347
  • محل تولد :کرمان
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :31365000-034
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

تاریخ استخدام 20/10/1371
کارمند ارشد واحدتقطیر و مسئول عملیات واحد تقطیر پالایشگاه بندرعباس
کارمند ارشد مهندسی پالایش پالایشگاه بندرعباس
رئیس مهندسی پالایش پالایشگاه بندرعباس
معاون عملیاتی منطقه جنوب شرق
معاون فنی منطقه جنوب شرق
مدیر منطقه جنوب شرق

سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه صنعت نفت