ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399

سید حمید حسيني

مدير منطقه مركزي
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1344
  • محل تولد : خرم آباد
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

مهندس واحد مهندسي تعميرات منطقه لرستان
رييس واحد مهندسي خوردگي منطقه لرستان
معاون عملياتي منطقه غرب

سوابق تحصیلی

كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک