ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399

سلمان خزايي

مدیر منطقه لرستان
  • محل خدمت : لرستان
  • سال تولد :1350
  • محل تولد :نهاوند
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :95001
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

سال 1375 پالایشگاه اراک
تا سال 1385 مهندس پالایش در اداره مهندسی پالایش
سال 1385 مهندسی خوردگی منطقه مرکزی
معاون فنی منطقه مرکزی (سال 1389 تا 1395)
معاون عملیاتی منطقه مرکزی (1395 تا 1397)
مرداد 97 مدیر منطقه لرستان

سوابق تحصیلی

کارشناسی شیمی(صنایع گاز) از دانشکده مهندسی نفت اهواز
کاشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی در داننشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران