ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399

محمد مذهب جعفری

مدير منطقه خوزستان
  • محل خدمت : خوزستان
  • سال تولد :1345
  • محل تولد :اهواز
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

معاون عملياتي منطقه تهران
معاون فني منطقه اصفهان
رييس مركز انتقال نفت رازان

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک