ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399

قاسم عرب يارمحمدي

مديرعامل
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1349
  • محل تولد :تهران
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

تكنسين ارشد واحد تعميرات خط منطقه جنوبشرق
مهندس واحد تعميرات خط و حفاظت از زنگ منطقه شمالشرق
رييس واحد تعميرات خط و حفاظت از زنگ منطقه شمالشرق
معاون فني منطقه لرستان
معاون فني منطقه شمالشرق
مدير منطقه لرستان
مدير منطقه فارس
مدير منطقه شمالشرق
مدير منطقه تهران

سوابق تحصیلی

مهندسی پليمر از دانشگاه صنعتي اميركبير تهران