چهارشنبه 17 خرداد 1402

ارسلان رحیمی

مديرعامل

هادی شيخ مقدس

معاون مدیر عامل

علی حبیبی

مدیر خطوط لوله

احمد بهفرد

مدیر مخابرات

حسین حیدری دستجردي

مدير منابع انسانی

ابوالقاسم زمانی

مدير کالا

احمد مدنی پور

مدير مالی

سيد محمدحسن سليمانی

مدير مهندسی و طرح ها

ذبيح اله عبدی نيا

مدير برنامه ريزی

محسن اعلايي

رييس امور حقوقی

سيد علیرضا حسینی نسب

رئیس پژوهش و فناوری

امير حشمت سيف

رئیس بازرسی فنی

سید عزت اله میرحسینی

رئيس روابط عمومی

طهماسب غلامزاده

سرپرست حسابرسی داخلی

علی اکبر فضلی خانی

مدير منطقه مركزی

عليرضا عطار

سرپرست منطقه فارس

رضا جبارزاده

مدير منطقه شمالشرق

نادر سلحشور

مدیر منطقه غرب

علی جعفر آقايی

مدير منطقه شمالغرب

مجتبی بشارتیان

مدیر منطقه تهران

قدرت سربازی

مدير منطقه اصفهان

محمد قربانی پور

مدير منطقه جنوبشرق

محمد مهدی جامعی

مدير منطقه شمال

حمیدرضا كيهان پور

مدير منطقه خلیج فارس

محمد مذهب جعفری

مدير منطقه خوزستان

سيد محمدكريم هاشمي زاده

سرپرست منطقه لرستان

سيد مسلم مسلمی

معاون عملیات خطوط لوله

ميرشاهنده هاشمي

معاون فنی خطوط لوله