شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تاریخ: 19 خرداد 1398

افزایش ظرفیت خط 16 اینچ انتقال فرآورده های نفتی اصفهان به رفسنجان

با بهره برداری از الکتروپمپ شماره 2 خط 16 اینچ، ضریب پایداری و ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی اصفهان به رفسنجان افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه اصفهان، بهمن رشیدی رئیس مرکز انتقال نفت و تأسیسات شهید بهشتی گفت: در این راستا، عملیات نصب و راه اندازی الکتروپمپ شماره 2 خط 16 اینچ اصفهان ـ رفسنجان با تلاش کارکنان واحدهای مختلف فنی و عملیاتی منطقه با موفقیت انجام شد.

وی افزود: طی این عملیات پس از  مونتاژ، نصب و راه اندازی تجهیزات، پایش و کنترل، الکتروپمپ فوق با موفقیت آزمایش و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

رشیدی ادامه داد: سیستم پانل کنترل این الکترو پمپ که نزدیک به 25 سال خارج از سرویس بود، پس از 900 نفرساعت کار بهینه سازی و عملیاتی شد.

گفتنی است الکتروپمپ اول خط 16 اینچ اصفهان ـ رفسنجان 2 سال پیش طی پروژه معکوس سازی خط رفسنجان به اصفهان راه اندازی شده بود.

روتیتر