شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تاریخ: 11 دی 1397

تعمیر اساسی پمپ 1104 در مرکز انتقال نفت بندرعباس

پمپ 1104 مرکز انتقال نفت بندرعباس تعمیر اساسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس ، سرپرست واحد مهندسی مکانیک منطقه خلیج فارس بااعلام این خبر گفت : این پمپ به علت داشتن لرزش و صدای غیرعادی و همچنین پایین آمدن راندمان با تعویض مجموعه محور و ایمپلیرهای مربوطه مورد تعمیرات اساسی قرار گرفت.

محمدرضایی افزود : همچنین عملیات بازسازی و تعمیرژورنال و تراست بیرینگ ، دیسک تراست و دفلکتوردیسک روغن دوسر محور پمپ به نحو مطلوب صورت گرفته و مجددا نصب گردیدند.

وی ادامه داد : این دستگاه پس از تعمیر اساسی بانصب الکتروموتور تعمیر شده و با همکاری واحدهای مهندسی برق ،  مهندسی ابزار دقیق ، خدمات ترابری ، ایمنی و آتش نشانی و عملیات بهره برداری استارت و در مدار قرار گرفت.