شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تاریخ: 13 آبان 1397

صرفه‌جویی 420 میلیون ریال در هزینه‌های انرژی منطقه جنوب شرق

اقدامات کمیته انرژی منطقه جنوب شرق طی 6 ماه اول سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، منجر به کاهش هزینه‌های انرژی مرکز منطقه و شهرک نفت رفسنجان به میزان 420 میلیون ریال شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق، محمدحسین کریمی، دبیر کمیته بهینه‌سازی مصرف انرژی و نماینده مدیریت در امور انرژی منطقه با اشاره به دستآوردهای این کمیته در کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های پرداختی مصرف انرژی در منطقه، بیان داشت: با مدیریت و بهینه‌سازی مصرف آب منطقه علیرغم وجود افزایش نزدیک به 10 درصدی بها آب مصرفی منطقه طی 6 ماه اول نسبت به مدت مشابه سال 96 کاهش یافت که دستآورد مهمی ارزیابی می‌شود.

کریمی در ادامه به برخی از این اقدامات اشاره کرد و گفت: قرائت ماهانه و بعضاً روزانه کنتور آب، اعلام اسامی افراد پرمصرف، رفع سریع نشتی و ترکیدگی لوله‌ها و بهره‌برداری مستمر از پکیج تصفیه آب شهرک از جمله این اقدامات بود.

دبیر کمیته بهینه‌سازی مصرف انرژی منطقه به کاهش مصرف برق منطقه پرداخت و گفت: از طریق فرهنگ‌سازی مصرف، قرائت کنتورهای برق  ، استفاده از انرژی خورشیدی با وجود بام خورشیدی 20 کیلو واتی مرکز منطقه و نصب سنسورهای حرکتی و لامپهای LED  شاهد کاهش هزینه‌ها  بودیم و این دستآورد با وجود افزایش تقریباً 9 درصدی تعرفه‌های برق در 6 ماه اول سال نسبت به مدت مشابه، حاصل شد.

کریمی در بخش سوم درباره مقایسه مصرف گاز منطقه طی 6 ماه اول سال، نسبت به مدت مشابه، تصریح کرد: با استفاده از آبگرمکن خورشیدی، نگهداری و تعمیرات آن، قرائت کنتور گاز همراه با مأمور گاز و  فرهنگ سازی در مصرف گاز، موفق به کاهش  در هزینه پرداختی گاز شدیم و با صرفه‌جویی 60 هزار متر مکعب در مصرف گاز و علیرغم افزایش 15 درصد در تعرفه گاز، موفق به دستیابی به این مهم شديم.