شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تاریخ: 28 مهر 1397

برگزاری دوره آموزشی مستند سازی و فیلم کوتاه در منطقه لرستان

دوره آموزشی مستند سازی با حضور کارکنان سمعی و بصری مناطق دوازده گانه و ستاد تهران در منطقه لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه لرستان، کارشناس برنامه ریزی و آموزش این منطقه گفت: دوره آموزشی یاد شده با حضور محسن مومنی رییس روابط عمومی شرکت خطوط لوله در سه روز برگزار شد.

حسین حاتموند افزود: در این دوره آموزشی مباحثی همچون اصول اولیه کارگردانی، ساختار فیلم مستند، آشنایی با لنزهای دوربین و تدوین فیلم مستند برای شرکت کنندگان در دوره تشریح شد.

گفتنی است در روز پایانی دوره آموزشی مستند سازی و فیلم کوتاه، رییس روابط عمومی شرکت با حضور در کلاس بر اهمیت تولیدات داخلی توسط نیروهای خلاق شرکت در مناطق تاکید کرد.

 

گزارش تصويري مرتبط