شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تاریخ: 19 اردیبهشت 1397

دیدار صمیمانه رؤسای روابط عمومی شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش با مسئولین شرکت

در چهارمین روز از بیست و سومین نمایشگاه صنعت نفت، رؤسای روابط عمومی شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش با مسئولین شرکت دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، در این دیدار بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز، اسماعیلی رئیس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش حضور داشته و با مسئولین  شرکت دیدار و گفت و گو کردند.