ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398
  ریشه » فني - عملياتي  » اجرای عملیات تعويض 350 متر خط لوله 10 اینچ در بستر رودخانه سیمره و در منطقه پاعلم در منطقه لرستان-98/2/10