یکشنبه 30 تیر 1398
  ریشه » فني - عملياتي  » ترمیم نقاط خوردگی برروی خط 26 اینچ در محدوده سرچاهان منطقه خلیج فارس-98/1/23