جمعه 28 تیر 1398
  ریشه » فني - عملياتي  » بهره برداري رسمي از مخازن ذخيره سازي نفت گاز يورو4 با ظرفيت 80 ميليون ليتر در منطقه تهران-97/11/17