جمعه 02 فروردین 1398
  ریشه » مانور » مانور مشترک امداد و نجات، اطفاء حریق و پاکسازی محیط از مواد نفتی شرکتهای نفتی شمال کشور-97/10/18