جمعه 28 دی 1397
  ریشه » مانور » مانور مشترک امداد و نجات، اطفاء حریق و پاکسازی محیط از مواد نفتی شرکتهای نفتی شمال کشور-97/10/18