جمعه 28 دی 1397
  ریشه » مانور » مانور پارگی خط لوله نفت خام مارون-اصفهان در محدوده صعب العبور تنگ لیر-97/10/16