یکشنبه 26 خرداد 1398
  ریشه » مانور » برگزاری دوره های آموزشی آتش نشانی و اطفاء حریق در مرکز انتقال نفتِ چشمه شور-97/9/27