جمعه 28 دی 1397
  ریشه » مانور » برگزاری دوره های آموزشی آتش نشانی و اطفاء حریق در مرکز انتقال نفتِ چشمه شور-97/9/27