شنبه 27 بهمن 1397
  ریشه » فني - عملياتي  » افزايش ظرفيت انتقال فرآورده‌های نفتی کرمان در مرکز انتقال نفت رفسنجان-17/4/97