ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399
  ریشه » >>>>>>> فني - عملياتي <<<<<<< » آماده سازی مخزن نفت خام مرکز انتقال نفت ساری جهت لایروبی به منظور ذخیره سازی بنزین-99/2/13