شنبه 11 آذر 1402

 

 

 

 

سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) سامانه ای است که از طریق شماره تلفن 111 ، درخواست ها ،شکایات و پیشنهادات مردمی به دستگاههای اجرایی اعلام میگردد.

و مدیرعامل شرکت با نام کاربری و رمز عبور شخصی خود قادر به مشاهده پیامها میباشد.

 

https://111.ir/